Dades en temps real

ACTUAL SITUACIÓ METEOROLÒGICA A LES:
12:23:38 DEL DIA 22 Apr 2021

Informació actualitzada cada 15 minuts.
altitud 227 mts Longitud: 1.245º Latitud 41.285º