Dades en temps real

ACTUAL SITUACIÓ METEOROLÒGICA A LES:
01:45:32 DEL DIA 18 May 2022

Informació actualitzada cada 15 minuts.
altitud 227 mts Longitud: 1.245º Latitud 41.285º