Informe diari pel Gener 2002
mitj.s\Extremes para el dia:13
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    6.2  °C
Humitat mitj.      76  %
Punt rosada mitj    2.1  °C
mitj. baròmetre     1026.7 mb
mitj. vent       10.5 kmh
mitj. ràfage      14.1 kmh
Dirrecció mitj.     350  °
Pluja mensual     22.0 mm
Pluja anual      22.1 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.2  mm en dia 13 a la hora 23:15
Temperatura màxima   14.7 °C en dia 21 a la hora 14:21
Temperatura mínima   1.2 °C en dia 22 a la hora 03:27
Baròmetre mínima    1022.8 mb en dia 22 a la hora 17:05
Barometro màxima    1031.3 mb en dia 11 a la hora 18:54
màxima vent       42.6 kmh de 315° en dia 22 a la hora 21:11
màxima ràfage vent   59.2 kmh de 338° en dia 22 a la hora 21:09
màxima mitj.      94 % en dia 22 a la hora 06:26
Màxim mitj.      49 % en dia 21 a la hora 14:17
Màxim index de calor 14.7 °C en dia 21 a la hora 14:21
Pluja para el dia: 0.2 mm
Pluja para el dia: 0.6 mm
Pluja para el dia: 4.2 mm
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:13 month:1 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:14
---------------------------------------------------
Temperatura mitj.    9.0  °C
Humitat mitj.      79  %
Punt rosada mitj    5.5  °C
mitj. baròmetre     1023.7 mb
mitj. vent       10.1 kmh
mitj. ràfage      13.1 kmh
Dirrecció mitj.     330  °
Pluja mensual     24.4 mm
Pluja anual      24.5 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.2  mm en dia 14 a la hora 03:50
Temperatura màxima   13.2 °C en dia 14 a la hora 16:43
Temperatura mínima   3.6 °C en dia 14 a la hora 00:05
Baròmetre mínima    1022.3 mb en dia 14 a la hora 16:53
Barometro màxima    1024.1 mb en dia 14 a la hora 11:03
màxima vent       27.8 kmh de 328° en dia 14 a la hora 10:23
màxima ràfage vent   31.5 kmh de 329° en dia 14 a la hora 14:35
màxima mitj.      91 % en dia 14 a la hora 00:05
Màxim mitj.      61 % en dia 14 a la hora 16:24
Màxim index de calor 13.2 °C en dia 14 a la hora 16:43
Pluja para el dia: 2.4 mm
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:14 month:1 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:15
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    6.9  °C
Humitat mitj.      81  %
Punt rosada mitj    3.7  °C
mitj. baròmetre     1020.5 mb
mitj. vent       11.3 kmh
mitj. ràfage      14.5 kmh
Dirrecció mitj.     340  °
Pluja mensual     24.8 mm
Pluja anual      24.9 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.2  mm en dia 15 a la hora 18:28
Temperatura màxima   11.2 °C en dia 15 a la hora 13:56
Temperatura mínima   1.9 °C en dia 15 a la hora 05:50
Baròmetre mínima    1016.4 mb en dia 15 a la hora 22:22
Barometro màxima    1023.4 mb en dia 14 a la hora 00:24
màxima vent       35.2 kmh de 319° en dia 15 a la hora 21:19
màxima ràfage vent   42.6 kmh de 330° en dia 15 a la hora 21:21
màxima mitj.      94 % en dia 15 a la hora 06:36
Màxim mitj.      67 % en dia 15 a la hora 13:59
Màxim index de calor 11.2 °C en dia 15 a la hora 13:56
Pluja para el dia: 0.4 mm
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:15 month:1 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:16
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    7.9  °C
Humitat mitj.      61  %
Punt rosada mitj    0.6  °C
mitj. baròmetre     1020.0 mb
mitj. vent       16.3 kmh
mitj. ràfage      21.0 kmh
Dirrecció mitj.     340  °
Pluja mensual     24.8 mm
Pluja anual      24.9 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 16 a la hora 00:05
Temperatura màxima   11.9 °C en dia 16 a la hora 16:03
Temperatura mínima   3.0 °C en dia 16 a la hora 23:27
Baròmetre mínima    1017.1 mb en dia 15 a la hora 00:29
Barometro màxima    1022.3 mb en dia 16 a la hora 00:05
màxima vent       38.9 kmh de 327° en dia 16 a la hora 04:37
màxima ràfage vent   48.1 kmh de 326° en dia 16 a la hora 09:56
màxima mitj.      100 % en dia 16 a la hora 11:05
Màxim mitj.      42 % en dia 16 a la hora 16:18
Màxim index de calor 11.9 °C en dia 16 a la hora 16:03
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:16 month:1 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:17
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    4.8  °C
Humitat mitj.      64  %
Punt rosada mitj    -2.0  °C
mitj. baròmetre     1021.8 mb
mitj. vent       6.1 kmh
mitj. ràfage      7.8 kmh
Dirrecció mitj.     340  °
Pluja mensual     24.8 mm
Pluja anual      24.9 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 17 a la hora 00:05
Temperatura màxima   13.5 °C en dia 17 a la hora 15:01
Temperatura mínima   -1.2 °C en dia 17 a la hora 05:10
Baròmetre mínima    1019.1 mb en dia 17 a la hora 16:58
Barometro màxima    1023.2 mb en dia 17 a la hora 11:29
màxima vent       18.5 kmh de 327° en dia 17 a la hora 06:52
màxima ràfage vent   22.2 kmh de 327° en dia 17 a la hora 06:52
màxima mitj.      88 % en dia 17 a la hora 00:05
Màxim mitj.      31 % en dia 17 a la hora 13:40
Màxim index de calor 13.5 °C en dia 17 a la hora 15:01
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:17 month:1 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:18
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    3.9  °C
Humitat mitj.      84  %
Punt rosada mitj    1.3  °C
mitj. baròmetre     1022.0 mb
mitj. vent       4.3 kmh
mitj. ràfage      5.4 kmh
Dirrecció mitj.     20  °
Pluja mensual     25.0 mm
Pluja anual      25.1 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.2  mm en dia 18 a la hora 23:15
Temperatura màxima   10.4 °C en dia 18 a la hora 15:54
Temperatura mínima   0.2 °C en dia 18 a la hora 09:00
Baròmetre mínima    1019.6 mb en dia 18 a la hora 04:14
Barometro màxima    1022.8 mb en dia 18 a la hora 00:00
màxima vent       14.8 kmh de 146° en dia 18 a la hora 16:45
màxima ràfage vent   16.7 kmh de 142° en dia 18 a la hora 16:44
màxima mitj.      92 % en dia 18 a la hora 09:08
Màxim mitj.      67 % en dia 18 a la hora 15:04
Màxim index de calor 10.4 °C en dia 18 a la hora 15:54
Pluja para el dia: 0.2 mm
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:18 month:1 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:19
---------------------------------------------------
Temperatura mitj.    4.4  °C
Humitat mitj.      83  %
Punt rosada mitj    1.7  °C
mitj. baròmetre     1024.5 mb
mitj. vent       5.2 kmh
mitj. ràfage      6.7 kmh
Dirrecció mitj.     10  °
Pluja mensual     25.2 mm
Pluja anual      25.3 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.2  mm en dia 19 a la hora 13:01
Temperatura màxima   11.2 °C en dia 19 a la hora 14:36
Temperatura mínima   -0.7 °C en dia 19 a la hora 08:01
Baròmetre mínima    1021.7 mb en dia 19 a la hora 06:03
Barometro màxima    1027.6 mb en dia 19 a la hora 00:05
màxima vent       18.5 kmh de 03° en dia 19 a la hora 17:06
màxima ràfage vent   24.1 kmh de 353° en dia 19 a la hora 17:07
màxima mitj.      95 % en dia 19 a la hora 10:29
Màxim mitj.      63 % en dia 19 a la hora 14:35
Màxim index de calor 11.2 °C en dia 19 a la hora 14:36
Pluja para el dia: 0.2 mm
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:19 month:1 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:20
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    5.4  °C
Humitat mitj.      80  %
Punt rosada mitj    1.9  °C
mitj. baròmetre     1028.3 mb
mitj. vent       3.3 kmh
mitj. ràfage      4.6 kmh
Dirrecció mitj.     320  °
Pluja mensual     25.4 mm
Pluja anual      25.5 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 20 a la hora 00:05
Temperatura màxima   14.4 °C en dia 20 a la hora 15:41
Temperatura mínima   0.1 °C en dia 20 a la hora 06:04
Baròmetre mínima    1026.4 mb en dia 20 a la hora 16:05
Barometro màxima    1029.3 mb en dia 20 a la hora 09:56
màxima vent       14.8 kmh de 348° en dia 20 a la hora 19:18
màxima ràfage vent   20.4 kmh de 306° en dia 20 a la hora 06:02
màxima mitj.      96 % en dia 20 a la hora 10:27
Màxim mitj.      55 % en dia 20 a la hora 16:00
Màxim index de calor 14.4 °C en dia 20 a la hora 15:41
Pluja para el dia: 0.2 mm
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:20 month:1 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:21
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    5.5  °C
Humitat mitj.      83  %
Punt rosada mitj    2.5  °C
mitj. baròmetre     1023.3 mb
mitj. vent       4.5 kmh
mitj. ràfage      6.0 kmh
Dirrecció mitj.     240  °
Pluja mensual     25.4 mm
Pluja anual      25.5 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 21 a la hora 00:05
Temperatura màxima   14.6 °C en dia 21 a la hora 14:49
Temperatura mínima   -1.7 °C en dia 21 a la hora 08:39
Baròmetre mínima    1016.8 mb en dia 21 a la hora 00:04
Barometro màxima    1027.4 mb en dia 20 a la hora 00:26
màxima vent       20.4 kmh de 172° en dia 21 a la hora 15:31
màxima ràfage vent   22.2 kmh de 172° en dia 21 a la hora 15:31
màxima mitj.      94 % en dia 21 a la hora 00:05
Màxim mitj.      55 % en dia 21 a la hora 12:18
Màxim index de calor 14.6 °C en dia 21 a la hora 14:49
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:21 month:1 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:22
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    8.7  °C
Humitat mitj.      70  %
Punt rosada mitj    3.2  °C
mitj. baròmetre     1018.4 mb
mitj. vent       13.6 kmh
mitj. ràfage      17.8 kmh
Dirrecció mitj.     340  °
Pluja mensual     26.0 mm
Pluja anual      26.1 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.2  mm en dia 22 a la hora 08:27
Temperatura màxima   13.1 °C en dia 22 a la hora 16:12
Temperatura mínima   3.2 °C en dia 22 a la hora 00:05
Baròmetre mínima    1014.4 mb en dia 22 a la hora 04:38
Barometro màxima    1020.0 mb en dia 22 a la hora 18:58
màxima vent       42.6 kmh de 329° en dia 22 a la hora 13:35
màxima ràfage vent   53.7 kmh de 329° en dia 22 a la hora 13:35
màxima mitj.      94 % en dia 22 a la hora 01:28
Màxim mitj.      47 % en dia 22 a la hora 15:09
Màxim index de calor 13.1 °C en dia 22 a la hora 16:12
Pluja para el dia: 0.6 mm
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:22 month:1 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:23
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    7.4  °C
Humitat mitj.      82  %
Punt rosada mitj    4.3  °C
mitj. baròmetre     1014.0 mb
mitj. vent       6.2 kmh
mitj. ràfage      8.0 kmh
Dirrecció mitj.     350  °
Pluja mensual     27.6 mm
Pluja anual      27.7 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.2  mm en dia 23 a la hora 21:24
Temperatura màxima   14.3 °C en dia 23 a la hora 12:33
Temperatura mínima   2.4 °C en dia 23 a la hora 06:19
Baròmetre mínima    1008.1 mb en dia 23 a la hora 23:45
Barometro màxima    1019.8 mb en dia 22 a la hora 00:26
màxima vent       40.7 kmh de 325° en dia 23 a la hora 23:15
màxima ràfage vent   64.8 kmh de 311° en dia 23 a la hora 23:14
màxima mitj.      100 % en dia 23 a la hora 00:05
Màxim mitj.      59 % en dia 23 a la hora 12:46
Màxim index de calor 14.3 °C en dia 23 a la hora 12:33
Pluja para el dia: 1.6 mm
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:23 month:1 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:24
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    11.3  °C
Humitat mitj.      68  %
Punt rosada mitj    4.6  °C
mitj. baròmetre     1015.0 mb
mitj. vent       30.9 kmh
mitj. ràfage      43.7 kmh
Dirrecció mitj.     300  °
Pluja mensual     27.8 mm
Pluja anual      27.9 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.2  mm en dia 24 a la hora 09:32
Temperatura màxima   14.1 °C en dia 24 a la hora 13:24
Temperatura mínima   8.5 °C en dia 24 a la hora 08:39
Baròmetre mínima    1008.1 mb en dia 23 a la hora 00:39
Barometro màxima    1020.6 mb en dia 24 a la hora 22:31
màxima vent       68.5 kmh de 296° en dia 24 a la hora 10:15
màxima ràfage vent   94.4 kmh de 307° en dia 24 a la hora 09:29
màxima mitj.      100 % en dia 24 a la hora 09:57
Màxim mitj.      40 % en dia 24 a la hora 13:17
Màxim index de calor 14.1 °C en dia 24 a la hora 13:24
Pluja para el dia: 0.2 mm
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:24 month:1 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:25
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    10.2  °C
Humitat mitj.      62  %
Punt rosada mitj    3.0  °C
mitj. baròmetre     1023.4 mb
mitj. vent       11.8 kmh
mitj. ràfage      16.6 kmh
Dirrecció mitj.     310  °
Pluja mensual     27.8 mm
Pluja anual      27.9 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 25 a la hora 00:05
Temperatura màxima   16.1 °C en dia 25 a la hora 14:55
Temperatura mínima   4.4 °C en dia 25 a la hora 00:05
Baròmetre mínima    1020.2 mb en dia 25 a la hora 01:36
Barometro màxima    1024.3 mb en dia 25 a la hora 11:30
màxima vent       48.1 kmh de 322° en dia 25 a la hora 05:05
màxima ràfage vent   66.6 kmh de 301° en dia 25 a la hora 07:05
màxima mitj.      84 % en dia 25 a la hora 00:03
Màxim mitj.      45 % en dia 25 a la hora 13:54
Màxim index de calor 16.1 °C en dia 25 a la hora 14:55
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:25 month:1 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:26
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    10.9  °C
Humitat mitj.      66  %
Punt rosada mitj    4.5  °C
mitj. baròmetre     1026.5 mb
mitj. vent       10.1 kmh
mitj. ràfage      13.6 kmh
Dirrecció mitj.     330  °
Pluja mensual     27.8 mm
Pluja anual      27.9 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 26 a la hora 00:05
Temperatura màxima   17.4 °C en dia 26 a la hora 14:39
Temperatura mínima   4.1 °C en dia 25 a la hora 00:31
Baròmetre mínima    1023.4 mb en dia 26 a la hora 03:15
Barometro màxima    1027.7 mb en dia 26 a la hora 11:29
màxima vent       31.5 kmh de 328° en dia 26 a la hora 11:52
màxima ràfage vent   38.9 kmh de 328° en dia 26 a la hora 12:33
màxima mitj.      85 % en dia 26 a la hora 00:05
Màxim mitj.      47 % en dia 26 a la hora 17:24
Màxim index de calor 17.4 °C en dia 26 a la hora 14:39
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:26 month:1 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:27
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    12.5  °C
Humitat mitj.      55  %
Punt rosada mitj    3.5  °C
mitj. baròmetre     1026.4 mb
mitj. vent       16.0 kmh
mitj. ràfage      20.9 kmh
Dirrecció mitj.     340  °
Pluja mensual     27.8 mm
Pluja anual      27.9 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 27 a la hora 00:05
Temperatura màxima   16.1 °C en dia 27 a la hora 14:31
Temperatura mínima   4.6 °C en dia 26 a la hora 00:16
Baròmetre mínima    1024.6 mb en dia 27 a la hora 05:17
Barometro màxima    1027.2 mb en dia 27 a la hora 00:05
màxima vent       40.7 kmh de 00° en dia 27 a la hora 12:11
màxima ràfage vent   50.0 kmh de 345° en dia 27 a la hora 13:50
màxima mitj.      85 % en dia 26 a la hora 00:35
Màxim mitj.      43 % en dia 27 a la hora 11:02
Màxim index de calor 16.1 °C en dia 27 a la hora 14:31
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:27 month:1 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:28
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    10.6  °C
Humitat mitj.      70  %
Punt rosada mitj    5.1  °C
mitj. baròmetre     1028.9 mb
mitj. vent       8.5 kmh
mitj. ràfage      10.9 kmh
Dirrecció mitj.     350  °
Pluja mensual     27.8 mm
Pluja anual      27.9 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 28 a la hora 00:05
Temperatura màxima   17.2 °C en dia 28 a la hora 13:45
Temperatura mínima   5.1 °C en dia 28 a la hora 06:19
Baròmetre mínima    1026.1 mb en dia 28 a la hora 06:05
Barometro màxima    1030.7 mb en dia 28 a la hora 23:31
màxima vent       33.3 kmh de 324° en dia 28 a la hora 14:29
màxima ràfage vent   40.7 kmh de 324° en dia 28 a la hora 14:29
màxima mitj.      87 % en dia 28 a la hora 23:59
Màxim mitj.      50 % en dia 28 a la hora 13:58
Màxim index de calor 17.2 °C en dia 28 a la hora 13:45
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:28 month:1 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:29
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    7.1  °C
Humitat mitj.      81  %
Punt rosada mitj    3.7  °C
mitj. baròmetre     1029.5 mb
mitj. vent       5.0 kmh
mitj. ràfage      6.0 kmh
Dirrecció mitj.     30  °
Pluja mensual     27.8 mm
Pluja anual      27.9 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 29 a la hora 00:05
Temperatura màxima   20.1 °C en dia 29 a la hora 14:30
Temperatura mínima   2.4 °C en dia 29 a la hora 08:44
Baròmetre mínima    1027.1 mb en dia 29 a la hora 16:22
Barometro màxima    1030.7 mb en dia 28 a la hora 00:18
màxima vent       16.7 kmh de 192° en dia 29 a la hora 16:28
màxima ràfage vent   18.5 kmh de 192° en dia 29 a la hora 16:28
màxima mitj.      91 % en dia 29 a la hora 14:09
Màxim mitj.      43 % en dia 29 a la hora 14:50
Màxim index de calor 25.3 °C en dia 29 a la hora 14:33
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:29 month:1 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:30
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    7.0  °C
Humitat mitj.      87  %
Punt rosada mitj    4.9  °C
mitj. baròmetre     1026.6 mb
mitj. vent       4.3 kmh
mitj. ràfage      5.5 kmh
Dirrecció mitj.     90  °
Pluja mensual     28.0 mm
Pluja anual      28.1 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 30 a la hora 00:05
Temperatura màxima   12.3 °C en dia 30 a la hora 15:08
Temperatura mínima   2.5 °C en dia 30 a la hora 07:10
Baròmetre mínima    1023.7 mb en dia 30 a la hora 00:05
Barometro màxima    1028.5 mb en dia 29 a la hora 00:19
màxima vent       14.8 kmh de 177° en dia 30 a la hora 16:47
màxima ràfage vent   16.7 kmh de 177° en dia 30 a la hora 16:47
màxima mitj.      95 % en dia 30 a la hora 11:03
Màxim mitj.      73 % en dia 30 a la hora 14:49
Màxim index de calor 12.3 °C en dia 30 a la hora 15:08
Pluja para el dia: 0.2 mm
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:30 month:1 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:30
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    8.8  °C
Humitat mitj.      77  %
Punt rosada mitj    4.6  °C
mitj. baròmetre     1024.4 mb
mitj. vent       6.7 kmh
mitj. ràfage      9.2 kmh
Dirrecció mitj.     320  °
Pluja mensual     0.0 mm
Pluja anual      28.1 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 00 a la hora 00:05
Temperatura màxima   16.0 °C en dia 31 a la hora 15:44
Temperatura mínima   4.1 °C en dia 31 a la hora 08:18
Baròmetre mínima    1022.0 mb en dia 31 a la hora 14:29
Barometro màxima    1027.7 mb en dia 00 a la hora 00:05
màxima vent       38.9 kmh de 326° en dia 31 a la hora 15:11
màxima ràfage vent   46.3 kmh de 299° en dia 31 a la hora 17:46
màxima mitj.      93 % en dia 31 a la hora 09:31
Màxim mitj.      46 % en dia 31 a la hora 15:53
Màxim index de calor 16.0 °C en dia 31 a la hora 15:44
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:30 month:1 year:2002
------------------------------------------------------------

mitj.s\extremes para el mes deGener a 30 2002 --------------------------------------------------- Temperatura mitj. 7.9 °C Humitat mitj. 74 % Punt rosada mitj 3.2 °C mitj. baròmetre 1023 mb mitj. vent 10 kmh mitj. ràfage 13 kmh Dirrecció mitj. 331 ° Pluja mensual 28.0 mm Pluja anual 28.1 mm ----------------------------------------------------------- Pluja màxima minut 0.2 mm en dia 24 a la hora 09:32 Temperatura màxima 20.1 °C en dia 29 a la hora 14:30 Temperatura mínima -1.7 °C en dia 21 a la hora 08:39 màxima mitj. 100 % en dia 24 a la hora 09:57 Màxim mitj. 31 % en dia 17 a la hora 13:40 Baròmetre mínima 1008.1 mb en dia 24 a la hora 00:39 Barometro màxima 1031.3 mb en dia 11 a la hora 18:54 màxima vent 68.5 kmh de 296° en dia 24 a la hora 10:15 màxima ràfage vent 94.4 kmh de 307° en dia 24 a la hora 09:29 Màxim index de calor 25.3 °C en dia 29 a la hora 14:33 Growing degrees days :144.1 °C ------------------------------------------------------------ Totals Pluja diaria 0.6 mm en dia 12 4.2 mm en dia 13 2.4 mm en dia 14 0.4 mm en dia 15 0.2 mm en dia 18 0.2 mm en dia 19 0.2 mm en dia 20 0.6 mm en dia 22 1.6 mm en dia 23 0.2 mm en dia 24 0.2 mm en dia 30 ------------------------------------------------------------