Situació
  Història
  Municipis de la Comarca
 
Resum dades diàries
Dades a temps real
Registre de Llamps
Observatori Solar
 
Previsió fins a 16 dies
Previsió cap de setmana
 
  Funcionament
  Treballs de meteorologia
 
 
 
 
 
   
 
   
   
 

Notícies

17-11-2016

Alumnes de 2n  de Batxillerat del Institut Narcís Oller  visiten el Centre Meteorològic de l'Alt Camp.

 

 

 

02-7-16

Trobada d'observadors del Centre Meteorològic de l'Alt Camp

 

 

08-06-16

Alumnes de 2er ESO del Institut Narcís Oller visiten el Centre Meteorològic de l'Alt Camp.

 

 

15-05-16

Instal·lació càmera web A Bràfim.

El Centre Meteorològic Alt Camp (CMAC) ha instal·lat una nova càmera web de Bràfim , s’hi pot accedir a través del web del CMAC (www.metacamp.net), aquesta és la sisena webcam que s’ha instal·lat a la comarca de l’Alt Camp, l’objectiu es donar a conèixer els nostres municipis en temps real la situació climatològica i el mateix temps potenciar i donar a conèixer turísticament la nostra comarca amb les noves tecnologies

 
 

02-02-16

Valls registra la pluvimetria més baixa dels darrers vuit anys

Precipitació

L’any 2015 s’ha destacat per un any sec amb dèficit pluviomètric, la pluviometria del 2015 ha estat de 407,2 lm2, en comparació amb l’any 2014 que es va registrar 569,5 lm2, la diferencia de precipitació ha estat de menys -162,3 lm2 , una quantitat destacable de dèficit pluviomètric. Si és compara en la mitjana anual dels últims 101 anys de 1914 fins el 2015 la mitjana anual es de 516 lm2, ha esta per sota de la mitjana de menys -108, 8 lm2 , això a fet que aquest any 2015 hagi estat molt sec en general, tot i així l’any 2012 es va registrar una pluviomètrica molt semblant que va ser de 410.1 lm2. Aquesta reducció de precipitació podrien dir que segueix dintre la normalitat de la variabilitat anual del registre de precipitacions dels últims 101 anys, i poden recordar que en aquest últims 101 anys , s’han registrat anys més secs com el de 1974 que la pluviometria va ser de 260.5 lm2 i el 1978 que va ser de 273,7 lm2.
El fet destacat es que el consum de l’aigua segueix augmentant en les ultimes dècades i la pluja registrada segueix continuant en la seva variabilitat mitjana anual dels últims 101 anys.
 

Temperatures

Les temperatura mitjana de 2015 segueixen sent càlida, la mitjana anual a estat de 16,2 ºC, en comparació l’any 2014 que van ser de 16,5 ºC una diferencia de menys – 0.3 dècimes de grau, una variació poc important però en tendència a baixar lleugerament, hauríem d’anar fins l’any 2011 que la mitjana anual va ser 16,0 ºC Però tot aquesta lleugera davallada de -0.3ºc és segueix una tendència a pujar en les temperatures mitjanes de les ultimes dècades. La temperatura mitjana del 1980 1989 ha estat de 15’0 ºC La temperatura mitjana del 1990 a 1999 ha estat de 15’2 ºC La temperatura mitjana del 2000 a 2009 ha estat de 15’6 ºC L’observació que se ha fet de 2015 ha estat un dels 4 anys més càlids, desprès de 2006, 2011,2014.
 

Resum dels mesos de 2015

Fen un resum climatològic dels mesos de 2015, el gener va ser normal amb temperatures i en poca precipitació, el febrer va ser fred i sec , el març va se càlid i plujós, abril càlid i sec, maig ha estat un més molt càlid amb una pluviometria molt baixa , juny càlid i pluviomètricament normal juliol temperatures més altes del normal en la primera quinzena del mes degut a una massa d’aire molt càlid provinent del nord d’Africa sec ,agost ha estat un més càlid i sec, setembre , un mes més fred del normal i més plujós, octubre temperatures normals i en precipitacions baixes, novembre temperatures més altes del normal i amb precipitacions força importants, desembre un mes més càlid del normal i molt sec. La intensitat del vent l’ any 2015 en comparació en el 2014 la tendència de la força del vent ha baixat, la velocitat més alta es va registrar el dia 1 de febrer amb 101,8 km/h; la velocitat mitjana del vent durant el 2015 ha estat 11.8 km/h. El recorregut del vent ha estat 78.548 km, s’ha registrat -12.137 km en comparació l’any 2014 que es van registra 90.685 km, durant aquest 2015 s’han registrar menys hores de vent fort a moderat.

 

 

16-11-15

El Centre Meteorològic instal·la una nova webcam panoràmica a Valls

El Centre Meteorològic instal·la una nova webcam panoràmica a Valls, la nova webcam dona una visió ampla i d’alta qualitat passagistica del Nord oest de Valls i es pot seguir l’evolució d'una seqüència d’imatges de les últimes 24 hores, de l’últim mes i de l’últim any, al mateix temps s’ha integra a la xarxa més gran de webcams d internet fen divulgació turística i dels establiments gastronòmics i hotelers hi podem trobar a la vora. El segon, és una web meteorològica d’àmbit mundial.
http://metacamp.net/webcams/Valls/

 

 

13-11-15

Inauguració de la nova estació meteorològica de Vallmoll

Divendres dia 20 de novembre es posarà en funcionament la nova estació meteorològica de Vallmoll, serà la setzena estació que vindrà a formar part de la  xarxa d’estacions automatitzades del Centre Meteorològic de l’Alt Camp, amb la  finalitat de millorar la informació i l’estudi de la climatologia de la comarca, amb l’aprofitament de les noves tecnologies creació d’aquest mitjà d’informació meteorològica per Internet ha estat possibles gràcies a l’acord assolit entre el Consell Comarcal de l'Alt Camp i l’Ajuntament de Vallmoll amb l’objectiu d’anar millorant la transmissió de dades referents a les condicions meteorològiques registrades, fent-les arribar el més aviat possible als diferents municipis de la comarca, al mateix temps totes aquestes dades es divulgaran en tres idiomes per la xarxa per tal d'aconseguir una millor difusió de les mateixes i alhora amb una clara intenció de potenciar el segment del turisme de la nostra comarca.

 

 

21-10-15

Una nova webcam per seguir minut a minut la informació meteorologica local

L’Ajuntament d’Alcover ha instal·lat una nova webcam al municipi que permet seguir, minut a minut, l’evolució meteorològica al llarg de la jornada. Aquesta acció ha estat possible gràcies a la col·laboració del Centre Meteorològic de l’Alt Camp. Aquesta càmera disposa d’un objectiu de 180 graus aconseguint un ampli ventall de la imatge i permet identificar indrets emblemàtics del municipi: la silueta de l'Escola Pública de la Mare de Déu del Remei, l’Església Nova de l’Assumpció i part de les Muntanyes de Prades. La seva bona ubicació permet gaudir d'una imatge nítida i sense reflexes del sol.  Es tracta d’una càmera de màxima precisió que marca els paràmetres de la temperatura, el vent i la humitat. Si cliquem sobre el següent enllaç http://metacamp.net/webcams/alcover/ ens dirigeix a una web en la que visualitzem el temps al municipi. Podem seguir l’evolució de la meteorologia d'Alcover en una seqüència d’imatges de les últimes 24 hores, de l’últim mes i de l’últim any.

 

 

27-05-15

Visita al Centre Meteorològic de l'Alt Camp col·legi Cor de Maria 2er ESO 

 

11-07-15

Trobada d'observadors del Centre Meteorològic de l'Alt CampNota de Premsa: El passat dissabte dia 11 de juliol, es va fer la trobada anual d'observadors del Centre Meteorològic de l'Alt Camp, la reunió va tindre lloc al Centre Meteorològic, es va fer una xerrada del funcionament de la climatologia de l’Alt Camp, i de l'afectació de les onades de calor que s'estan registrant aquestes darreres setmanes.

 

 

27-05-15

Visita al Centre Meteorològic de l'Alt Camp col·legi Cor de Maria 2er ESO 

 

08-04-15

Visita al Centre Meteorològic de l'Alt Camp de l'escola ELADI HOMS de 5è primària. 

 

26-03-15

Visita al Centre Meteorològic de l'Alt Camp de d' alumnes de UEC Vallsgenera. 

 

04-02-2015

Primera nevada de l'any a l'At Camp 2015La matinada de dimecres començar a nevar en els municipis més alts de la comarca, registrant-se els gruixos més importants a Cabra del camp amb 15 cm Querol amb 27 cm.

Foto: Observadora de Cabra del Camp Anna Casamitjana

 

 
 
 

05-01-2015

Resum any 2014: Valls Registra la Temperatura Mitjana més alta dels últims 34 anys

L'any 2014 s'ha destacat per un any de temperatures molt càlides; les temperatures mitjanes han estat les més altes des de què es tenen registres oficials, la temperatura mitjana ha estat de 16,5 ºC, en comparació l'any passat 2013, que va ser de 15,7 ºC , la diferencia es força important ha estat de + 0.8 ºC , casi bé un grau, aquesta diferencia és molt destacada, degut aquesta forta pujada de la temperatura mitjana, l'any 2014 ha estat un any històric de record de la temperatura mitjana més alta. Durant aquestos darrers anys s'ha observat una pujada lentament de la temperatura mitjana, però aquest any 2014 ha estat un any puntual d'aquesta pujada de la temperatura mitjana que estat fora del normal.
Fen un resum climatològic dels mesos d'aquest any 2014, podem dir que el gener va ser un mes molt càlid i sec, el febrer va seguir amb temperatures més altes del normal, destacant-se per un més càlid i sec, Març més càlid del normal i sec amb un nivell pluviomètric molt baix, abril molt càlid i amb una pluviometria normal, maig s'ha mantingut amb unes temperatures normals, tot i així ha estat més càlid de l'habitual i amb una pluviometria normal, juny s'ha mantingut un mes més fred del normal i amb una pluviometria més alta del normal, juliol ha estat un més fred si tenim en compta que el juliol és un dels mesos més calorosos, en quant a la precipitació ha estat un mes sec, agost ha estat un mes normal però lleugerament algú més fred del normal i sec, setembre un mes molt càlid i calorós, octubre més calorós i sec del normal, novembre molt càlid i molt plujós sent el mes que s'ha registrat la precipitació més important de l'any , desembre un mes teoremàticament normal i sec.

La pluja total registrada en el 2014 ha estat de 569,5 lm2, en comparació l'any passat el 2013 es va registrar 568.0 lm2, cal destacar que la diferencia pluviomètrica ha estat de + 1.5 lm2, la diferencia en aquest 2 últims anys ha estat casi idèntica, es podria dir que son 2 dades històriques per trobar 2 anys seguits amb la mateixa pluviometria. La pluviometria d'aquest 2014 ha estat normal, si tenim em compta que la mitjana anual d'aquestos últims 100 anys és de 541'0 lm2, poden observar que la precipitació segueix sense canvis importants. Però cal destacar que el consum de l'aigua ha augmenta considerablement en les ultimes dues dècades. En quant a la distribució les pluges més importants se han concentrat a la tardor; l'hivern es va registrar un nivell pluviomètric baix, a la primavera i l'estiu va ser normal.

La intensitat vent segueix la tendència a pujar en els últims anys, la velocitat més alta es va registrar el mes de gener amb un cop de vent de 140 km/h el dia 4, la velocitat mitjana del vent durant l'any 2014 ha estat de 13, 7 km/h. El recorregut del vent ha estat 90685 km, s'ha registrat -12.323 km menys que el 2013, que es van registrar 103008 km, durant aquest 2014 s'han registrat menys hores de vent fluix a moderat, però en canvi ha augmenta la seva intensitat.

Observació:

L'any 2014 ha estat el mes calorós de la historia segons dades obtingudes per l'Administració pels Oceans i l'atmosfera d'Estats Units ( NOAA ) han determinat que la temperatura global del 2014 ha estat 0.68ºC per damunt de la mitjana del segle XX. Per l'Organització Meteorològica Mundial (OMM ) les altes temperatures globals es deu principalment a l'alta temperatura de la superfície dels oceans en tot el món. Les dades aportades per la NOAA, revelen que la temperatura de l'oceà també abatut records amb 0,004 ºC de diferencia sobre l'anterior màxim marcat en l'any 1998. L'anàlisi global realitzat per la NOAA, sobre els últims mesos de l'any destaca les altes temperatures que han dominat el continent europeu que en alguns països freds com Suïssa o Àustria han viscut el mes de novembre més càlid des de què disposen registres. En general els especialistes diuen que la terra se ha calentat en l'últim mig segle, en que cada dècada ha esta més càlida que l'anterior.

 

 
 

07-11-2014

Els Alumnes de P5 del Col·legi Claret , van visitar el divendres dia 7 novembre el Centre Meteorològic de l'Alt Camp

 

 
 

05-07-2014

Trobada  d'observadors del  Centre Meteorològic

El passat dissabte dia 5 de juliol, es va fer la trobada anual d'observadors del Centre Meteorològic de l'Alt Camp, la reunió va tindre lloc al Centre Meteorològic, es va fer una xerrada  del funcionament de la climatología de l’Alt Camp, a  l’acabar l’acte es va presentar un video del tornado que es va formar  el municipi de Vilabella, a l’acte va assistir en representació del Consell Comarcal de L’Alt Camp el Sr. Joan Josep Raventós  Coral President del Consell Comarcal de l’Alt Camp.


 
 

30-05-2014

Formació d'un  petit tornado al SE de la Comarca de l’ Alt CampFotografia cedida per Josep Fàbregas i Gallard

El divendres dia 30 de maig els voltants de les 7 de la tarda es va formar un petit tornado, el seu nucli d’acció va afectar al municipi de Vilabella, que es podria catalogar de Nivell F1, F2. fen greus desperfectes en una granja de pollastres.

 

 
 
1>>
 
Centre Meteorològic de l’Alt Camp | Telf:977 609 091 - Fax: 977 600 221 | Camí del Fornàs s/n. 43800 Valls. | met@metacamp.net | Crèdits
Xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica de Catalunya Ajuntament de Valls Centre meteorològic de l'Alt Camp Ajuntament de Bràfim Ajuntament de Aiguamúrcia - Santes Creus Webcam Turiscam