Notícia

3 març, 2017

El 2016 ha estat un any sec i càlid

TEMPERATURES

Les temperatures mitjanes de 2016 han seguit la mateixa tendència que l’any 2015, segueixen sent bastant càlides, la temperatura mitjana de 2016 ha estat de 16, 2 ºC , la mateixa que es va registrar l’any 2015, tot i així es pot observa que  és segueix una tendència a pujar en les temperatures mitjanes de les ultimes dècades. La temperatura mitjana  de 1980 fins l’any 2016 ha estat es 15’4 º C, en aquest últims 36 anys la tendència segueix pujant que ha sigut de +0.8 ºC. L’observació que se ha fet de 2016 ha estat un dels 5 anys més càlids, desprès de 2006, 2011, 2014, 2015.

PRECIPITACIÓ

L’any 2016 s’ha destacat per un any sec amb dèficit pluviomètric, la pluviometria de 2016 ha estat de 371,3 lm2, en comparació amb l’any 2015 que també va ser sec registrant-se 407,2 lm2, la diferencia de precipitació ha estat de menys – 35,9 lm2, el 2016 ha estat el més sec dels últims 9 anys , l’any 2007, que es van registrar 341.0 lm2.

Si  és compara en la mitjana anual dels últims 101 anys  de 1914 fins el 2016 la mitjana anual es de 519 lm2, ha esta per sota de la mitjana de menys -147,7 lm2 , això a fet que aquest any 2016 hagi estat molt sec en general.

Aquesta reducció de precipitació podrien dir que segueix dintre la normalitat de la variabilitat anual del registre de  precipitacions dels últims 102 anys  poden recordar que en aquest últims 102 anys , s’han registrat anys més secs com el de 1974 que la pluviometria va ser de 260.5 lm2 i el 1978 que va ser de 273,7 lm2.

Els mesos més secs han estat el gener en 0.5 lm2,  quant la seva mitjana anual es de 31.0 lm2, el juny 3.5 lm2, i la mitjana es de 39.0 lm2, agost en 1.6 lm2 i la mitjana es de 42.4 lm2.

RESUM DELS MESOS DEL 2016

Fen un resum climatològic dels mesos del 2016, el gener va ser molt càlid  i molt sec, el febrer va ser càlid i plujós , el març va ser termomètricament  i pluviomètricament normal, abril càlid i  pluviomètricament normal, maig termomètricament normal amb una pluviometria molt baixa, juny càlid i molt sec, juliol temperatures més altes del normal amb una pluviometria lleugerament més alta del normal ,agost ha estat un més càlid i sec, setembre, temperatures més altes del normal i sec, octubre càlid  i sec, novembre càlid i plujós, desembre un mes normal amb temperatures i precipitació.

La intensitat del vent l’ any 2016 en comparació en el 2015 la tendència de la força del vent ha pujat lleugerament, la velocitat més alta es va registrar el dia 6 de gener amb 114,7 km/h; la velocitat mitjana del vent durant el 2016 ha estat 11.9 km/h. El recorregut del vent ha estat 84.153 km, s’ha registrar de més + 5.605 km en comparació l’any 2015 que és va registrar 78.548 km.