El Centre

El centre meteorològic

El Centre Meteorològic de l’Alt Camp es va inaugurar el 28 de setembre de 1990. Aquest està format per dues parts: estació meteorològica de Valls i Centre Meteorològic de l’Alt Camp. L’estació meteorològica de Valls forma part de la xarxa del Centre Meteorològic Territorial de Catalunya i està reconeguda com a estació completa. El Centre Meteorològic de l’Alt Camp va ser una iniciativa que va coordinar el Consell Comarcal de l’Alt Camp a partir del gener del 1989. La finalitat d’aquest centre era muntar vint-i-tres estacions termopluviomètriques arreu dels municipis que formen la comarca de l’Alt Camp.

El Departament de Medi Ambient de la Generalitat va col.laborar amb la instal·lació de un mesurador pel control de qualitat de l’aire. Cal dir que el muntatge d’aquesta xarxa ha estat possible gràcies al suport del Consell Comarcal en l’apartat d’infraestructura,i funcionament també a les persones que, desinteressadament, col-laboren en el projecte. El resultat ha estat molt positiu aquests darrers set titols de funcionament ja que s’ha donat a conèixer un seguiment molt detallat dels registres termomètric i pluviomètrics arreu de la comarca, els quals setmanalment apareixen publicats a diferents mitjans informatius, la qual cosa fa que del municipi més petit al més gran els ciutadans tenen a l’abast informació fiable sobre la climatologia. Cal remarca que el Centre rep nombroses visites escolars, gràcies a les quals els alumnes poden conèixer el món de la meteorologia, des de l’innovador i el medi ambient.

Joan Maria Boronat i Dalmau
Cap del Centre Meteorològic de l´Alt Camp.

 1. Infrastructura del centre

  El Centre disposa d’un pavelló meteorològic d’uns 2.500 m2. de terreny, on s’ha instal·lat una torre meteorològica d’uns 30 mts. d’alçada, un anemocinemògraf i un anemòmetre de recorregut i un altre d’estació automàtica. Actualment també disposa de tres casetes meteorològiques on hi ha els diferents aparells; un pluviògraf, heliògraf, etc. cal dir que el terra està cobert de gespa, amb un passeig de passadissos per poder atendre els diversos aparells; també disposa d’un censor del servei de vigilància atmosfèrica del Departament del Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

 2. Finalitat del centre

  La finalitat del Centre és recollir la màxima informació possible sobre els diversos fenomens meteorològics de la comarca i divulgar les dades enregistrades; acollir la visita de les escoles, gràcies a les quals els alumnes coneixen en directe el món de la meteorologia, i medi ambient, col·laborar amb diversos mitjans d’informació i també amb els Serveis Meteorològics de Catalunya.

 3. Noves ampliacions

  El novembre de 1996, el Centre va ampliar la seva oficina per poder acollir nous materials i tècniques: muntatge d’una antena de 20 mts. d’alçada per la recepció en directe d’imatges de satèl·lits meteorològics, estacionaris i polars, Meteosat Noa, etc, recepció de ràdio-facsimil, una nova estació meteorològica automàtica que enregistra automàticament totes les variables meteorològiques i dues més enllaçades via módem en temps instantani del lloc de l’observació. Molt aviat el Centre comptarà amb un nou sistema anomenat “SERVITEMPS” Aquest servei serà una innovació per la Comarca, mitjançant un truc de telèfon, connectarà directament amb un ordinador que l’anirà informant de les dades que l’usuari li interessi. El Centre té en estudi la implantació d’un sismògraf per mesurar els moviments sísmics i un altre aparell per mesurar d’intensitat dels raigs ultraviolats de sol. La finalitat del Centre, en primer lloc, és ampliar les estacions dels municipis. Així, a començaments del 1998, es començarán a instal·lar aparells més moderns els quals enregistraran altres variables seguiran les ordres de cada col·laborador dels diferents municipis, ja que la informació de l’observador de cada municipi és inevitable.

 4. Visites escolars

  Durant els últims nou titols de funcionament, el Centre ha rebut nombroses visites escolars d’arreu de la comarca i de fora,. A causa de l’ampliació de les instal·lacions no han estat possible les visites escolars. S’espera que, a partir de novembre-desembre del 1997, el Centre obrirà les instal·lacions a les visites escolars. L’espera pagarà la pena ja que els escolars podran veure els aparells més senzills i també les tecnologies més avançades: la recepció en directe d’imatges de satèl·lits estacionaris o polars; podran observar com es mesura la terra a través d’un satèl·lit; enllaços directes d’estacions automàtiques en alguns punts de la comarca etc.

 5. Observadors

  La comarca de L’Alt Camp compta amb 24 estacions meteorològiques distribuïdes arreu de la comarca, ha on col·laboren un total de 23 col·laboradors directes i 23 indirectes, les dades recollides es centralitzen a la capital de la comarca de VALLS, ha on va néixer el 1990 el Centre Meteorològic de L’Alt Camp fundat per el Consell Comarcal de l’Alt Camp el qual es el coordinador de l’infrastructura, i el funcionament de tota aquesta xarxa es responsable el Sr. Joan Mª Boronat i Dalmau, Cap de l’Estació Meteorològica de Valls.

Llistat

Estacions i observadors de la comarca

Alcover Obs. Xavier Torrell.
Alió Obs. Guillem Boronat i Ferrer
Bràfim Obs. Joan Saperas i Gil
Cabra del Camp Obs. Anton Casamitjana i Gondolbeu
Figuerola Obs. Joan Sans i Giró
Els Garidells Obs. Repsol. Exploracions.
El Milà Obs. Pilar Senan i Banús
Montferri Obs. Jacint Canals i Sendra
Mont-ral Obs. Refugui
La Masó Obs. Andreu Padreny
Nulles Obs. Josep M.Duch i Pallares
El Pla de Sta Maria Obs. Marcel Estrada i Canela
El Pont d’Armentera Obs. Joan Marles i Alemtitol
Puigpelat Obs. Josep Fàbregas i Gallart
Querol Obs. Josep Perez i Palau
Picamoixons Obs. Deagracias Suarez Martín
La Riba Obs. Josep Lladó i Ribé
Rodonyà Obs. Josep Ferrer i Herp
El Rourell Obs. Ramon Valero
Santes Creus Obs. Josep M. Fuguet i Monné
Vallmoll Obs. Josep Rosanes i Pujol
Valls Obs. Joan Mª Boronat i Dalmau
Obs. Pilar Queralt Romero
Vilabella Obs. Anton Salvat i Serra
Vilarodona Obs. Josep Gonzàlez i Arenas