Notícia

17 març, 2021

L’ANY 2020, HA ESTAT EL MÉS PLUJÓS DELS ÚLTIMS 10 ANYS

PRECIPITACIÓ

L’any 2020 ha estat plujós, amb una  pluviometria anual ha estat de 623,9 l/m². En comparació a la mitjana anual pluviomètrica, que és de 519,9 lm², hem tingut una desviació en positiu de pluja de +104 l/m². Cal destacar que els mesos d’hivern han estat força plujosos, excepte el febrer, que va ser més sec del normal. El mes d’abril va ser molt plujós va superar  la mitjana anual amb una diferència important . La pluja registrada el mes d’abril va ser de 123.1 l/m² i la mitjana és de 36,8 lm².
La mitjana anual dels últims 106 anys, del 1914 fins al 2020,  és de 519,9 l/m².
Aquest 2020 s’han registrat 93 dies de pluja, amb una desviació negativa de -2 dies  de precipitacions, en comparació de la mitjana dels últims 21 anys, que és de 95 dies de pluja .  Podríem dir que aquest any s’ha mantingut normal quan  als dies de distribució de dies de pluja. Tot i així, seguim lluny dels anys 1997 – 2005,  época en que els dies de pluja es mantenien entre 148 i 119 dies. En general, els dies de pluja han disminuït aquests últims anys, i oscil·len entre 67 i 82 dies.
Els mesos més plujosos han estat l’abril amb 123,1 l/m² (la mitjana és de 46,9  l/m²) i setembre, amb 119,5 l/m²(la mitjana és de 69,8  l/m²).

Els mesos més secs han estat el febrer 1.8 l/m²(la mitjana és de 25,0 l/m²), i l’octubre 9,3 l/m²(la mitjana és de 73,6 l/m²).

TEMPERATURES

La temperatura mitjana de l’any 2020 ha estat de 15,6 °C. En comparació amb l’any 2019, que va ser de 15,8 °C ha baixat 0,2 °C; així i tot, ségueix sent un valor superior al normal, semblant a la que es va registrar l’any 2009,  que va ser 15´7 °C. Es pot observa que segueix una tendència de pujada en les temperatures mitjanes de les últimes dècades.
La temperatura mitjana del 1980 fins a l’any 2020 ha estat de 15,4°C . En aquests últims 40 anys la tendència, que ha sigut de + 0,2 °C, segueix pujant.

RESUM DELS MESOS DE 2020

Fen un resum climatològic dels mesos de 2020, el gener va ser càlid i molt plujós; el febrer, molt càlid i molt sec; el març, càlid i plujós; l’abril, càlid i molt plujós; el maig, molt càlid i sec; el juny, fred i molt plujós; el juliol, càlid i sec; l’agost, un mes càlid amb pluviometria normal; el setembre, càlid i molt plujós; l’octubre, fred i molt sec; el novembre, temperatures normal i plujós, i el desembre fred i sec.
L’any 2020, en comparació amb el 2019, la tendència de la força del vent ha baixat lleugerament. La velocitat més alta es va registrar el dia 12 de desembre amb 99,9 km/h; La velocitat mitjana del vent durant el 2020 ha estat 10,7 km/h. El recorregut del vent ha estat 31.415 km, Se n’han registrat 15.746 km menys en comparació l’any 2019, quan es van registrar 47.161 km.