Registre de llamps

Registre de llampecs i llamps

El registre de llampecs i llamps està graduat per les comarques del Tarragonès, especialment per la comarca de l’ Alt Camp. No obstant, el resgistrador té un abast de 450 Km de localització de formació de nuclis de tempesta.

Centre Meteorològic de l’Alt Camp

Imatges procedents del resgistrador de tempestes del Centre Meteorològic de l’Alt Camp
Sistema LIGHTNING 2000- V3.4..4 Software by- Aninoquisi-Tennessee
Actualitzades cada 10 minuts, excepte per problemes tècnics

0/2
3/4
5/6
7/8
9/10
11/12
13/14
15/16
17/18
18/19
20/…

El colors indicand la intensitat dels nuclis de la tempesta i la seva direcció.

El número situat a l’esquerra del mapa indica el número de descàrregues elèctriques
de llampecs i llamps al minut.

Les diferents senyals de colors que es mostren en el mapa son la detecció de descàrregues elèctriques de llampecs i llamps, cada color i senyal diferent ens mostra l’intensitat de la descàrrega elèctrica i si es produeix entre núvol i núvol, dintre el núvol, núvol i terra, si son positius i negatius. El rectangle ens mostra el nucli de la tempesta i la seva direcció

Imatge demostrativa del primer detector de seguiment de les tempestes

NOU! l’enllaç per baixar-se la imatge al mòbil http://www.metacamp.net/valls2.jpg

Les dades aparegudes en aquesta pàgina són resultat d’un projecte en investigació i la seva utilització està sota responsabilitat de l’usuari. Per tant, les conseqüències que se’n puguin derivar no son imputables al Centre Meteorològic de l’Alt camp ni als seus col.laboradors