RODONYÀ

Extensió: 8,48 Km2
Altitud: 312 mts
Longitud: 1.340º
Latitud: 41.287º
Utmx: 361
Utmy: 4572
Temperatura mitjana dels últims 6 anys: 15,2°C
Pluviometria mitjana dels últims 6 anys: 510,6 l/m2


Josep Ferré i Ferré

Estació Meteorològica:
RODONYÀ

El municipi

Es troba al límit de la comarca amb el Baix Penedès, a l’esquerra del Gaià. El terme és accidentat pels contraforts del Montmell.

Al terme es cultiva la vinya, les oliveres i els ametllers, ja que és terra de secà. Els terrenys sense cultivar són boscos de pins i garriga. La carretera de Valls al Vendrell voreja el poble i al costat s’hi han establert diverses indústries. El nucli antic del poble és de carrers amples i plans, plens de llum.

A la plaça destaca l’edifici de l’església parroquial i, al costat, el castell amb les siluetes dels edificis obertes al paisatge.

Monuments i llocs d’interès

El Castell

El Castell de Rodonyà va ser bastit segons les línies de l’estil renaixentista. De planta quadrangular, les parets estan rematades amb una filera de merlets. La porta és adovellada i els finestrals conserven les formes renaixentistes. Encara que bàsicament se’n conserva l’estructura externa, es poden observar les restes de l’interior, que ajuden a fer-nos una idea de com va ser en la seva millor època.

L’Església de Sant Joan Baptista

És una construcció d’estil neoclàssic del segle XVIII, amb tres naus i creuer, campanar de planta quadrada i torrassa octogonal.

Tal com és propi d’aquest estil, destaca l’austeritat pel que fa als elements decoratius i una definició molt neta de les proporcions i dels volums arquitectònics.