VILABELLA

Extensió: 17,91 Km2
Altitud: 254 mts
Longitud: 1.305º
Latitud: 41.241º
Utmx: 358
Utmy: 4567
Temperatura mitjana dels últims 6 anys: 16,6°C
Pluviometria mitjana dels últims 6 anys: 549,8 l/m2


Joan Rovira Rovira

Estació Meteorològica:
VILABELLA

El municipi

Inclou Pedrós i Cabeces. El nucli vell conserva l’estructura que tingué la vila antiga, emmurallada, amb l’església vella en un dels extrems.

Passejant pel poble podem apreciar la zona més antiga. El portal de Sant Pere és l’únic que resta dempeus i ens indica un dels antics accessos al poble.

A partir del nucli antic el poble es va anar estenent per diversos ravals, habitats tradicionalment per pagesos i formats per carrers orientats al camp.

És un poble dedicat plenament a l’agricultura, fet que s’evidencia en la seva activitat diària i en l’estructura i la forma de les seves cases.

El terme acull els cultius de secà: cereals, ametllers, oliveres i, principalment, vinya. La viticultura ha estat des de fa molts segles la principal activitat de Vilabella. La Cooperativa Agrícola es va crear el 1946.

Les nombroses entitats testimonien l’interès i el respecte que els habitants de Vilabella tenen per la cultura, l’art i les tradicions.

Monuments i llocs d’interès

L’Església Parroquial de Sant Pere
És un gran edifici neoclàssic projectat per l’arquitecte Ignasi Jordà. La planta és de creu llatina; té tres naus, altar major i capelles laterals, creuer i cúpula.

L’antiga església encara es conserva; és un edifici d’estil gòtic tardà amb elements dels segles XII i XIII. D’aquesta església prové un conjunt de rajoles del segle XVII que formaven part de l’antic altar del Roser; actualment es conserven a l’entrada de l’abadia.

Cal Cristí
Casal del castlà que administrava el poble en nom de l’arquebisbe de Tarragona. És d’estil gòtic tardà dels segles XV i XVI.

Portal de Sant Pere
És un dels quatre portals que hi havia a les muralles i que donaven accés a la vila closa. És l’únic que s’ha conservat i data del segle XV.rvat i data del segle XV.