Notícia

2 febrer, 2016

Valls registra la pluvimetria més baixa dels darrers vuit anys

Precipitació

L’any 2015 s’ha destacat per un any sec amb dèficit pluviomètric, la pluviometria del 2015 ha estat de 407,2 lm2, en comparació amb l’any 2014 que es va registrar 569,5 lm2, la diferencia de precipitació ha estat de menys -162,3 lm2 , una quantitat destacable de dèficit pluviomètric. Si és compara en la mitjana anual dels últims 101 anys de 1914 fins el 2015 la mitjana anual es de 516 lm2, ha esta per sota de la mitjana de menys -108, 8 lm2 , això a fet que aquest any 2015 hagi estat molt sec en general, tot i així l’any 2012 es va registrar una pluviomètrica molt semblant que va ser de 410.1 lm2. Aquesta reducció de precipitació podrien dir que segueix dintre la normalitat de la variabilitat anual del registre de precipitacions dels últims 101 anys, i poden recordar que en aquest últims 101 anys , s’han registrat anys més secs com el de 1974 que la pluviometria va ser de 260.5 lm2 i el 1978 que va ser de 273,7 lm2.
El fet destacat es que el consum de l’aigua segueix augmentant en les ultimes dècades i la pluja registrada segueix continuant en la seva variabilitat mitjana anual dels últims 101 anys.

Temperatures

Les temperatura mitjana de 2015 segueixen sent càlida, la mitjana anual a estat de 16,2 ºC, en comparació l’any 2014 que van ser de 16,5 ºC una diferencia de menys – 0.3 dècimes de grau, una variació poc important però en tendència a baixar lleugerament, hauríem d’anar fins l’any 2011 que la mitjana anual va ser 16,0 ºC Però tot aquesta lleugera davallada de -0.3ºc és segueix una tendència a pujar en les temperatures mitjanes de les ultimes dècades. La temperatura mitjana del 1980 1989 ha estat de 15’0 ºC La temperatura mitjana del 1990 a 1999 ha estat de 15’2 ºC La temperatura mitjana del 2000 a 2009 ha estat de 15’6 ºC L’observació que se ha fet de 2015 ha estat un dels 4 anys més càlids, desprès de 2006, 2011,2014.

Resum dels mesos de 2015

Fen un resum climatològic dels mesos de 2015, el gener va ser normal amb temperatures i en poca precipitació, el febrer va ser fred i sec , el març va se càlid i plujós, abril càlid i sec, maig ha estat un més molt càlid amb una pluviometria molt baixa , juny càlid i pluviomètricament normal juliol temperatures més altes del normal en la primera quinzena del mes degut a una massa d’aire molt càlid provinent del nord d’Africa sec ,agost ha estat un més càlid i sec, setembre , un mes més fred del normal i més plujós, octubre temperatures normals i en precipitacions baixes, novembre temperatures més altes del normal i amb precipitacions força importants, desembre un mes més càlid del normal i molt sec. La intensitat del vent l’ any 2015 en comparació en el 2014 la tendència de la força del vent ha baixat, la velocitat més alta es va registrar el dia 1 de febrer amb 101,8 km/h; la velocitat mitjana del vent durant el 2015 ha estat 11.8 km/h. El recorregut del vent ha estat 78.548 km, s’ha registrat -12.137 km en comparació l’any 2014 que es van registra 90.685 km, durant aquest 2015 s’han registrar menys hores de vent fort a moderat.