Climatologia de la Comarca

Xarxa Meteorològica d’estacions meteorologiques del Centre Meteorologic de L’Alt Camp

Resums mensuals i climogrames anuals elaborats de la Xarxa Meteorològica del Centre Meteorològic de l’Alt Camp (CMAC)
Dades registrades per estacions manuals dels observadors de la Comarca de l’Alt Camp.

MUNICIPIS DE LA COMARCA DE L’ALT CAMP

ANY 2015

AlcoverAlióBràfimCabra del CampFiguerolaGaridellsMilaMontferriMont-RalLa MasóNullesEl Pla de Santa MariaEl Pont d’ ArmenteraPicamoixonsPuigpelatQuerolLa RibaRodanyàRourellStes.CreusVallmollVallsVilabellaVila-Rodona

 


ANY 2014

AlcoverAlióBràfimCabra del CampFiguerolaGaridellsMilaMontferriMont-RalLa MasóNullesEl Pla de Santa MariaEl Pont d’ ArmenteraPicamoixonsPuigpelatQuerolLa RibaRodanyàRourellStes.CreusVallmollVallsVilabellaVila-Rodona

 


ANY 2013

AlcoverAlióBràfimCabra del CampFiguerolaGaridellsMilaMontferriMont-RalLa MasóNullesEl Pla de Santa MariaEl Pont d’ ArmenteraPicamoixonsPuigpelatQuerolLa RibaRodanyàRourellStes.CreusVallmollVallsVilabellaVila-Rodona

 


ANY 2012

AlcoverAlióBràfimCabra del CampFiguerolaGaridellsMilaMontferriMont-RalLa MasóNullesEl Pla de Santa MariaEl Pont d’ ArmenteraPicamoixonsPuigpelatQuerolLa RibaRodanyàRourellStes.CreusVallmollVallsVilabellaVila-Rodona

 


ANY 2011

AlcoverAlióBràfimCabra del CampFiguerolaGaridellsMilaMontferriMont-RalLa MasóNullesEl Pla de Santa MariaEl Pont d’ ArmenteraPicamoixonsPuigpelatQuerolLa RibaRodanyàRourellStes.CreusVallmollVallsVilabellaVila-Rodona

 


ANY 2010

AlcoverAlióBràfimCabra del CampFiguerolaGaridellsMilaMontferriMont-RalLa MasóNullesEl Pla de Santa MariaEl Pont d’ ArmenteraPicamoixonsPuigpelatQuerolLa RibaRodanyàRourellStes.CreusVallmollVallsVilabellaVila-Rodona

 


ANY 2009

AlcoverAlióBràfimCabra del CampFiguerolaGaridellsMilaMontferriMont-RalLa MasóNullesEl Pla de Santa MariaEl Pont d’ ArmenteraPicamoixonsPuigpelatQuerolLa RibaRodanyàRourellStes.CreusVallmollVallsVilabellaVila-Rodona

 


ANY 2008

AlcoverAlióBràfimCabra del CampFiguerolaGaridellsMilaMontferriMont-RalLa MasóNullesEl Pla de Santa MariaEl Pont d’ ArmenteraPicamoixonsPuigpelatQuerolLa RibaRodanyàRourellStes.CreusVallmollVallsVilabellaVila-Rodona

 


ANY 2007

AlcoverAlióBràfimCabra del CampFiguerolaGaridellsMilaMontferriMont-RalLa MasóNullesEl Pla de Santa MariaEl Pont d’ ArmenteraPicamoixonsPuigpelatQuerolLa RibaRodanyàRourellStes.CreusVallmollVallsVilabellaVila-Rodona

 


ANY 2006

AlcoverAlióBràfimCabra del CampFiguerolaGaridellsMilaMontferriMont-RalLa MasóNullesEl Pla de Santa MariaEl Pont d’ ArmenteraPicamoixonsPuigpelatQuerolLa RibaRodanyàRourellStes.CreusVallmollVallsVilabellaVila-Rodona

 


ANY 2005

AlcoverAlióBràfimCabra del Camp FiguerolaGaridellsMilaMontferriMont-RalLa Masó Nulles El Pla de Santa MariaEl Pont d’ ArmenteraPicamoixonsPuigpelat – Querol La RibaRodanyàRourellStes.Creus – VallmollVallsVilabellaVila-Rodona

 


ANY 2004

AlcoverAlióBràfimCabra del Camp – FiguerolaGaridellsMilaMontferriMont-Ral La Masó – Nulles – El Pla de Santa MariaEl Pont d’ ArmenteraPicamoixonsPuigpelat – Querol – La RibaRodanyàRourellStes.Creus – VallmollVallsVilabellaVila-Rodona

 


ANY 2003

AlcoverAlióBràfimCabra del CampFiguerola – GaridellsMilaMontferriMont-Ral – La MasóNulles – El Pla de Santa Maria El Pont d’ ArmenteraPicamoixonsPuigpelat – Querol La Riba – RodanyàRourellStes.Creus – VallmollVallsVilabellaVila-Rodona

 


ANY 2002

AlcoverAlióBràfimCabra del Camp – Figuerola GaridellsMilaMontferriMont-Ral La Masó – Nulles El Pla de Santa Maria – El Pont d’ ArmenteraPicamoixonsPuigpelat – Querol La Riba – RodanyàRourellStes.Creus – VallmollVallsVilabellaVila-Rodona

 


ANY 2001

AlcoverAlióBràfimCabra del Camp – FiguerolaGaridellsMilaMontferriMont-Ral La Masó Nulles – El Pla de Santa Maria El Pont d’ ArmenteraPicamoixonsPuigpelat – Querol La Riba – RodanyàRourellStes.Creus – VallmollVallsVilabellaVila-Rodona

 


ANY 2000

AlcoverAlióBràfimCabra del CampFiguerola GaridellsMilaMontferri Mont-Ral – La MasóNulles – El Pla de Santa MariaEl Pont d’ ArmenteraPicamoixonsPuigpelat – Querol La Riba – RodanyàRourellStes.Creus – VallmollValls VilabellaVila-Rodona

 


ANY 1999

AlcoverAlióBràfimCabra del Camp – FiguerolaGaridells Mila MontferriMont-Ral La Masó Nulles El Pla de Santa Maria El Pont d’ ArmenteraPuigpelat – Querol La Riba RodanyàRourellStes.Creus – VallmollVallsVilabellaVila-Rodona

 


ANY 1998

AlcoverAlióBràfimCabra del Camp – FiguerolaGaridellsMilaMontferriMont-Ral – La MasóNulles – El Pla de Santa Maria El Pont d’ ArmenteraPuigpelat – Querol La Riba RodanyàRourell Stes.Creus – VallmollVallsVilabellaVila-Rodona

 


ANY 1997

AlcoverAlióBràfimCabra del CampFiguerola Garidells MilaMontferriMont-Ral – La Masó Nulles El Pla de Santa MariaEl Pont d’ ArmenteraPuigpelat – Querol La RibaRodanyà RourellStes.Creus – VallmollVallsVilabellaVila-Rodona

 

ANY 1996

AlcoverAlióBràfimCabra del Camp Figuerola – GaridellsMilaMontferriMont-Ral – La MasóNulles – El Pla de Santa Maria El Pont d’ ArmenteraPuigpelat – Querol – La RibaRodanyàRourellStes.Creus – Vallmoll Valls VilabellaVila-Rodona

 


ANY 1995

Alcover – AlióBràfimCabra del Camp – Figuerola GaridellsMilaMontferriMont-Ral – La MasóNulles – El Pla de Santa MariaEl Pont d’ Armentera – Puigpelat – Querol – La Riba RodanyàRourellStes.Creus – VallmollVallsVilabellaVila-Rodona

 


ANY 1994

AlcoverAlió BràfimCabra del Camp – FiguerolaGaridellsMilaMontferriMont-Ral – La Masó Nulles – El Pla de Santa Maria El Pont d’ Armentera  – Puigpelat – Querol La Riba Rodanyà RourellStes.Creus – VallmollVallsVilabellaVila-Rodona

 


ANY 1993

AlcoverBràfim   – La Masó El Pont d’ Armentera – Querol  – Stes.Creus Valls  – Vila-Rodona

 


ANY 2015

AlcoverAlióBràfimCabra del CampFiguerolaGaridellsMilaMontferriMont-RalLa MasóNullesEl Pla de Santa MariaEl Pont d’ ArmenteraPicamoixonsPuigpelatQuerolLa RibaRodanyàRourellStes.CreusVallmollVallsVilabellaVila-Rodona

 


ANY 2014

AlcoverAlióBràfimCabra del CampFiguerolaGaridellsMilaMontferriMont-RalLa MasóNullesEl Pla de Santa MariaEl Pont d’ ArmenteraPicamoixonsPuigpelatQuerolLa RibaRodanyàRourellStes.CreusVallmollVallsVilabellaVila-Rodona

 


ANY 2013

AlcoverAlióBràfimCabra del CampFiguerolaGaridellsMilaMontferriMont-RalLa MasóNullesEl Pla de Santa MariaEl Pont d’ ArmenteraPicamoixonsPuigpelatQuerolLa RibaRodanyàRourellStes.CreusVallmollVallsVilabellaVila-Rodona

 


ANY 2012

AlcoverAlióBràfimCabra del CampFiguerolaGaridellsMilaMontferriMont-RalLa MasóNullesEl Pla de Santa MariaEl Pont d’ ArmenteraPicamoixonsPuigpelatQuerolLa RibaRodanyàRourellStes.CreusVallmollVallsVilabellaVila-Rodona

 


ANY 2011

AlcoverAlióBràfimCabra del CampFiguerolaGaridellsMilaMontferriMont-RalLa MasóNullesEl Pla de Santa MariaEl Pont d’ ArmenteraPicamoixonsPuigpelatQuerolLa RibaRodanyàRourellStes.CreusVallmollVallsVilabellaVila-Rodona

 


ANY 2010

AlcoverAlióBràfimCabra del CampFiguerolaGaridellsMilaMontferriMont-RalLa MasóNullesEl Pla de Santa MariaEl Pont d’ ArmenteraPicamoixonsPuigpelatQuerolLa RibaRodanyàRourellStes.CreusVallmollVallsVilabellaVila-Rodona

 


ANY 2009

AlcoverAlióBràfimCabra del CampFiguerolaGaridellsMilaMontferriMont-RalLa MasóNullesEl Pla de Santa MariaEl Pont d’ ArmenteraPicamoixonsPuigpelatQuerolLa RibaRodanyàRourellStes.CreusVallmollVallsVilabellaVila-Rodona

 


ANY 2008

AlcoverAlióBràfimCabra del CampFiguerolaGaridellsMilaMontferriMont-RalLa MasóNullesEl Pla de Santa MariaEl Pont d’ ArmenteraPicamoixonsPuigpelatQuerolLa RibaRodanyàRourellStes.CreusVallmollVallsVilabellaVila-Rodona

 


ANY 2007

AlcoverAlióBràfimCabra del CampFiguerolaGaridellsMilaMontferriMont-RalLa MasóNullesEl Pla de Santa MariaEl Pont d’ ArmenteraPicamoixonsPuigpelatQuerolLa RibaRodanyàRourellStes.CreusVallmollVallsVilabellaVila-Rodona

 


ANY 2006

AlcoverAlióBràfimCabra del CampFiguerolaGaridellsMilaMontferriMont-RalLa MasóNullesEl Pla de Santa MariaEl Pont d’ ArmenteraPicamoixonsPuigpelatQuerolLa RibaRodanyàRourellStes.CreusVallmollVallsVilabellaVila-Rodona

 


ANY 2005

AlcoverAlióBràfimCabra del Camp FiguerolaGaridellsMilaMontferriMont-RalLa Masó Nulles El Pla de Santa MariaEl Pont d’ ArmenteraPicamoixonsPuigpelat – Querol La RibaRodanyàRourellStes.Creus – VallmollVallsVilabellaVila-Rodona

 


ANY 2004

AlcoverAlióBràfimCabra del Camp – FiguerolaGaridellsMilaMontferriMont-Ral La Masó – Nulles – El Pla de Santa MariaEl Pont d’ ArmenteraPicamoixonsPuigpelat – Querol – La RibaRodanyàRourellStes.Creus – VallmollVallsVilabellaVila-Rodona

 


ANY 2003

AlcoverAlióBràfimCabra del CampFiguerola – GaridellsMilaMontferriMont-Ral – La MasóNulles – El Pla de Santa Maria El Pont d’ ArmenteraPicamoixonsPuigpelat – Querol La Riba – RodanyàRourellStes.Creus – VallmollVallsVilabellaVila-Rodona

 


ANY 2002

AlcoverAlióBràfimCabra del Camp – Figuerola GaridellsMilaMontferriMont-Ral La Masó – Nulles El Pla de Santa Maria – El Pont d’ ArmenteraPicamoixonsPuigpelat – Querol La Riba – RodanyàRourellStes.Creus – VallmollVallsVilabellaVila-Rodona

 


ANY 2001

AlcoverAlióBràfimCabra del Camp – FiguerolaGaridellsMilaMontferriMont-Ral La Masó Nulles – El Pla de Santa Maria El Pont d’ ArmenteraPicamoixonsPuigpelat – Querol La Riba – RodanyàRourellStes.Creus – VallmollVallsVilabellaVila-Rodona

 


ANY 2000

AlcoverAlióBràfimCabra del CampFiguerola GaridellsMilaMontferri Mont-Ral – La MasóNulles – El Pla de Santa MariaEl Pont d’ ArmenteraPicamoixonsPuigpelat – Querol La Riba – RodanyàRourellStes.Creus – VallmollValls VilabellaVila-Rodona

 


ANY 1999

AlcoverAlióBràfimCabra del Camp – FiguerolaGaridells Mila MontferriMont-Ral La Masó Nulles El Pla de Santa Maria El Pont d’ ArmenteraPuigpelat – Querol La Riba RodanyàRourellStes.Creus – VallmollVallsVilabellaVila-Rodona

 


ANY 1998

AlcoverAlióBràfimCabra del Camp – FiguerolaGaridellsMilaMontferriMont-Ral – La MasóNulles – El Pla de Santa Maria El Pont d’ ArmenteraPuigpelat – Querol La Riba RodanyàRourell Stes.Creus – VallmollVallsVilabellaVila-Rodona

 


ANY 1997

AlcoverAlióBràfimCabra del CampFiguerola Garidells MilaMontferriMont-Ral – La Masó Nulles El Pla de Santa MariaEl Pont d’ ArmenteraPuigpelat – Querol La RibaRodanyà RourellStes.Creus – VallmollVallsVilabellaVila-Rodona

 

ANY 1996

AlcoverAlióBràfimCabra del Camp Figuerola – GaridellsMilaMontferriMont-Ral – La MasóNulles – El Pla de Santa Maria El Pont d’ ArmenteraPuigpelat – Querol – La RibaRodanyàRourellStes.Creus – Vallmoll Valls VilabellaVila-Rodona

 


ANY 1995

Alcover – AlióBràfimCabra del Camp – Figuerola GaridellsMilaMontferriMont-Ral – La MasóNulles – El Pla de Santa MariaEl Pont d’ Armentera – Puigpelat – Querol – La Riba RodanyàRourellStes.Creus – VallmollVallsVilabellaVila-Rodona

 


ANY 1994

AlcoverAlió BràfimCabra del Camp – FiguerolaGaridellsMilaMontferriMont-Ral – La Masó Nulles – El Pla de Santa Maria El Pont d’ Armentera  – Puigpelat – Querol La Riba Rodanyà RourellStes.Creus – VallmollVallsVilabellaVila-Rodona

 


ANY 1993

AlcoverBràfim   – La Masó El Pont d’ Armentera – Querol  – Stes.Creus Valls  – Vila-Rodona