Informe diari pel Gener 2003
mitj.s\Extremes pel   dia:03
---------------------------------------------------
Temperatura mitj.    15.5  °C
Humitat mitj.      63  %
Punt rosada mitj.    8.1  °C
mitj. baròmetre     1010.6 hPa
mitj. Vent       13.5 kmh
mitj. rafages      18.4 kmh
Direcció mitj.     325  °
Pluja mensual     0.0 mm
Pluja anual      0.0 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 03 a la hora 00:01
Temperatura màxima   19.0 °C en dia 02 a la hora 16:12
Temperatura mínima   12.0 °C en dia 03 a la hora 22:09
Barometro mínima    1008.2 hPa en dia 03 a la hora 07:09
Barometro màxima    1011.9 hPa en dia 03 a la hora 23:27
màxima Vent       44.4 kmh de 322° en dia 03 a la hora 13:13
màxima rafaga Vent   61.1 kmh de 293° en dia 03 a la hora 13:11
màxima mitj.      107 % en dia 02 a la hora 21:14
Maxim mitj.      44 % en dia 03 a la hora 15:00
Maximo Index de calor 19.0 °C en dia 02 a la hora 16:12
............... ... 24 gráficos de la hora day:3 month:1 year:2003
mitj.s\Extremes pel   dia:05
---------------------------------------------------
Temperatura mitj.    10.0  °C
Humitat mitj.      67  %
Punt rosada mitj.    4.0  °C
mitj. baròmetre     1007.8 hPa
mitj. Vent       13.9 kmh
mitj. rafages      18.7 kmh
Direcció mitj.     331  °
Pluja mensual     6.2 mm
Pluja anual      6.2 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.6  mm en dia 05 a la hora 23:10
Temperatura màxima   14.0 °C en dia 04 a la hora 17:19
Temperatura mínima   6.0 °C en dia 05 a la hora 04:20
Barometro mínima    998.9 hPa en dia 05 a la hora 00:00
Barometro màxima    1011.8 hPa en dia 03 a la hora 00:06
màxima Vent       57.4 kmh de 342° en dia 04 a la hora 19:54
màxima rafaga Vent   79.6 kmh de 324° en dia 04 a la hora 20:05
màxima mitj.      98 % en dia 05 a la hora 00:01
Maxim mitj.      42 % en dia 05 a la hora 09:17
Maximo Index de calor 14.9 °C en dia 04 a la hora 15:08
............... ... 24 gráficos de la hora day:5 month:1 year:2003
mitj.s\Extremes pel   dia:06
---------------------------------------------------
Temperatura mitj.    8.0  °C
Humitat mitj.      79  %
Punt rosada mitj.    4.3  °C
mitj. baròmetre     996.9 hPa
mitj. Vent       25.5 kmh
mitj. rafages      36.3 kmh
Direcció mitj.     333  °
Pluja mensual     10.6 mm
Pluja anual      10.6 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.8  mm en dia 05 a la hora 00:29
Temperatura màxima   10.0 °C en dia 06 a la hora 17:08
Temperatura mínima   6.0 °C en dia 06 a la hora 00:01
Barometro mínima    992.8 hPa en dia 06 a la hora 13:45
Barometro màxima    1002.7 hPa en dia 06 a la hora 22:13
màxima Vent       72.2 kmh de 336° en dia 06 a la hora 16:23
màxima rafaga Vent   96.2 kmh de 328° en dia 06 a la hora 14:11
màxima mitj.      99 % en dia 06 a la hora 06:25
Maxim mitj.      57 % en dia 06 a la hora 22:12
Maximo Index de calor 10.1 °C en dia 06 a la hora 15:50
............... ... 24 gráficos de la hora day:6 month:1 year:2003
mitj.s\Extremes pel   dia:07
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    6.7  °C
Humitat mitj.      66  %
Punt rosada mitj.    2.1  °C
mitj. baròmetre     1005.5 hPa
mitj. Vent       10.5 kmh
mitj. rafages      14.4 kmh
Direcció mitj.     338  °
Pluja mensual     10.6 mm
Pluja anual      10.6 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 07 a la hora 00:01
Temperatura màxima   9.0 °C en dia 07 a la hora 16:29
Temperatura mínima   3.0 °C en dia 07 a la hora 08:22
Barometro mínima    1002.4 hPa en dia 06 a la hora 00:12
Barometro màxima    1007.2 hPa en dia 07 a la hora 10:54
màxima Vent       40.7 kmh de 332° en dia 07 a la hora 13:35
màxima rafaga Vent   53.7 kmh de 325° en dia 07 a la hora 13:44
màxima mitj.      87 % en dia 07 a la hora 23:23
Maxim mitj.      42 % en dia 07 a la hora 09:11
Maximo Index de calor 9.8 °C en dia 07 a la hora 15:15
............... ... 24 gráficos de la hora day:7 month:1 year:2003
mitj.s\Extremes pel   dia:08
---------------------------------------------------
Temperatura mitj.    7.0  °C
Humitat mitj.      84  %
Punt rosada mitj.    4.5  °C
mitj. baròmetre     1002.6 hPa
mitj. Vent       6.9 kmh
mitj. rafages      9.2 kmh
Direcció mitj.     6  °
Pluja mensual     10.8 mm
Pluja anual      10.8 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.2  mm en dia 08 a la hora 12:58
Temperatura màxima   9.0 °C en dia 08 a la hora 16:46
Temperatura mínima   4.0 °C en dia 08 a la hora 00:01
Barometro mínima    1000.6 hPa en dia 08 a la hora 13:53
Barometro màxima    1003.5 hPa en dia 08 a la hora 23:50
màxima Vent       27.8 kmh de 351° en dia 08 a la hora 13:57
màxima rafaga Vent   35.2 kmh de 351° en dia 08 a la hora 13:53
màxima mitj.      112 % en dia 08 a la hora 19:02
Maxim mitj.      76 % en dia 08 a la hora 15:50
Maximo Index de calor 9.9 °C en dia 08 a la hora 13:37
............... ... 24 gráficos de la hora day:8 month:1 year:2003
mitj.s\Extremes pel   dia:09
---------------------------------------------------
Temperatura mitj.    6.7  °C
Humitat mitj.      79  %
Punt rosada mitj.    3.0  °C
mitj. baròmetre     1003.6 hPa
mitj. Vent       6.8 kmh
mitj. rafages      9.2 kmh
Direcció mitj.     359  °
Pluja mensual     11.0 mm
Pluja anual      11.0 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.2  mm en dia 09 a la hora 07:11
Temperatura màxima   12.0 °C en dia 09 a la hora 14:07
Temperatura mínima   2.0 °C en dia 09 a la hora 03:58
Barometro mínima    1001.5 hPa en dia 09 a la hora 15:38
Barometro màxima    1004.8 hPa en dia 09 a la hora 00:01
màxima Vent       18.5 kmh de 021° en dia 09 a la hora 07:22
màxima rafaga Vent   24.1 kmh de 348° en dia 09 a la hora 16:52
màxima mitj.      96 % en dia 09 a la hora 04:08
Maxim mitj.      57 % en dia 09 a la hora 13:30
Maximo Index de calor 12.7 °C en dia 09 a la hora 13:51
............... ... 24 gráficos de la hora day:9 month:1 year:2003
mitj.s\Extremes pel   dia:10
---------------------------------------------------
Temperatura mitj.    6.1  °C
Humitat mitj.      72  %
Punt rosada mitj.    1.6  °C
mitj. baròmetre     1008.0 hPa
mitj. Vent       16.6 kmh
mitj. rafages      23.1 kmh
Direcció mitj.     353  °
Pluja mensual     11.0 mm
Pluja anual      11.0 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 10 a la hora 00:01
Temperatura màxima   8.0 °C en dia 10 a la hora 15:24
Temperatura mínima   4.0 °C en dia 10 a la hora 00:01
Barometro mínima    1004.7 hPa en dia 09 a la hora 00:28
Barometro màxima    1009.9 hPa en dia 10 a la hora 00:01
màxima Vent       48.1 kmh de 348° en dia 10 a la hora 16:44
màxima rafaga Vent   68.5 kmh de 350° en dia 10 a la hora 14:06
màxima mitj.      87 % en dia 10 a la hora 08:15
Maxim mitj.      58 % en dia 10 a la hora 19:30
Maximo Index de calor 8.9 °C en dia 10 a la hora 12:27
............... ... 24 gráficos de la hora day:10 month:1 year:2003
mitj.s\Extremes pel   dia:12
---------------------------------------------------
Temperatura mitj.    3.5  °C
Humitat mitj.      58  %
Punt rosada mitj.    3.5  °C
mitj. baròmetre     1017.2 hPa
mitj. Vent       14.2 kmh
mitj. rafages      20.3 kmh
Direcció mitj.     345  °
Pluja mensual     11.0 mm
Pluja anual      11.0 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 12 a la hora 00:01
Temperatura màxima   8.0 °C en dia 11 a la hora 15:08
Temperatura mínima   0.0 °C en dia 12 a la hora 02:00
Barometro mínima    1009.8 hPa en dia 11 a la hora 01:44
Barometro màxima    1025.8 hPa en dia 12 a la hora 00:01
màxima Vent       48.1 kmh de 350° en dia 12 a la hora 15:50
màxima rafaga Vent   64.8 kmh de 354° en dia 12 a la hora 15:18
màxima mitj.      82 % en dia 12 a la hora 01:36
Maxim mitj.      36 % en dia 11 a la hora 16:29
Maximo Index de calor 8.5 °C en dia 11 a la hora 14:27
............... ... 24 gráficos de la hora day:12 month:1 year:2003
mitj.s\Extremes pel   dia:13
---------------------------------------------------
Temperatura mitj.    3.0  °C
Humitat mitj.      64  %
Punt rosada mitj.    2.3  °C
mitj. baròmetre     1029.0 hPa
mitj. Vent       12.0 kmh
mitj. rafages      16.5 kmh
Direcció mitj.     344  °
Pluja mensual     11.0 mm
Pluja anual      11.0 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 13 a la hora 00:01
Temperatura màxima   7.0 °C en dia 13 a la hora 15:25
Temperatura mínima   0.0 °C en dia 13 a la hora 08:47
Barometro mínima    1025.8 hPa en dia 12 a la hora 00:33
Barometro màxima    1029.9 hPa en dia 13 a la hora 23:45
màxima Vent       33.3 kmh de 333° en dia 13 a la hora 06:12
màxima rafaga Vent   44.4 kmh de 347° en dia 13 a la hora 15:18
màxima mitj.      74 % en dia 13 a la hora 08:13
Maxim mitj.      51 % en dia 13 a la hora 19:41
Maximo Index de calor 7.9 °C en dia 13 a la hora 15:05
............... ... 24 gráficos de la hora day:13 month:1 year:2003
mitj.s\Extremes pel   dia:14
---------------------------------------------------
Temperatura mitj.    5.3  °C
Humitat mitj.      50  %
Punt rosada mitj.    4.0  °C
mitj. baròmetre     1030.7 hPa
mitj. Vent       9.2 kmh
mitj. rafages      12.5 kmh
Direcció mitj.     343  °
Pluja mensual     11.0 mm
Pluja anual      11.0 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 14 a la hora 00:01
Temperatura màxima   11.0 °C en dia 14 a la hora 15:27
Temperatura mínima   -0.2 °C en dia 14 a la hora 22:37
Barometro mínima    1029.1 hPa en dia 14 a la hora 01:19
Barometro màxima    1031.0 hPa en dia 14 a la hora 11:38
màxima Vent       33.3 kmh de 353° en dia 14 a la hora 01:19
màxima rafaga Vent   46.3 kmh de 328° en dia 14 a la hora 01:20
màxima mitj.      118 % en dia 14 a la hora 22:27
Maxim mitj.      33 % en dia 14 a la hora 14:19
Maximo Index de calor 11.5 °C en dia 14 a la hora 14:51
mitj.s\Extremes pel   dia:15
---------------------------------------------------
Temperatura mitj.    3.9  °C
Humitat mitj.      75  %
Punt rosada mitj.    2.1  °C
mitj. baròmetre     1029.9 hPa
mitj. Vent       5.7 kmh
mitj. rafages      7.4 kmh
Direcció mitj.     1  °
Pluja mensual     11.0 mm
Pluja anual      11.0 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 15 a la hora 00:01
Temperatura màxima   13.0 °C en dia 15 a la hora 14:37
Temperatura mínima   0.0 °C en dia 15 a la hora 00:01
Barometro mínima    1027.5 hPa en dia 15 a la hora 17:23
Barometro màxima    1030.4 hPa en dia 15 a la hora 11:40
màxima Vent       16.7 kmh de 243° en dia 15 a la hora 15:26
màxima rafaga Vent   22.2 kmh de 210° en dia 15 a la hora 12:40
màxima mitj.      103 % en dia 15 a la hora 17:36
Maxim mitj.      48 % en dia 15 a la hora 14:15
Maximo Index de calor 13.1 °C en dia 15 a la hora 14:36
............... ... 24 gráficos de la hora day:15 month:1 year:2003
mitj.s\Extremes pel   dia:16
---------------------------------------------------
Temperatura mitj.    4.3  °C
Humitat mitj.      67  %
Punt rosada mitj.    1.4  °C
mitj. baròmetre     1026.7 hPa
mitj. Vent       6.7 kmh
mitj. rafages      9.0 kmh
Direcció mitj.     356  °
Pluja mensual     11.0 mm
Pluja anual      11.0 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 16 a la hora 00:01
Temperatura màxima   12.0 °C en dia 16 a la hora 14:54
Temperatura mínima   0.0 °C en dia 16 a la hora 00:01
Barometro mínima    1023.3 hPa en dia 16 a la hora 00:00
Barometro màxima    1028.5 hPa en dia 15 a la hora 00:17
màxima Vent       29.6 kmh de 348° en dia 16 a la hora 08:39
màxima rafaga Vent   33.3 kmh de 341° en dia 16 a la hora 08:40
màxima mitj.      117 % en dia 16 a la hora 11:18
Maxim mitj.      38 % en dia 16 a la hora 15:10
Maximo Index de calor 12.3 °C en dia 16 a la hora 14:53
............... ... 24 gráficos de la hora day:16 month:1 year:2003
mitj.s\Extremes pel   dia:17
---------------------------------------------------
Temperatura mitj.    4.9  °C
Humitat mitj.      77  %
Punt rosada mitj.    1.9  °C
mitj. baròmetre     1021.7 hPa
mitj. Vent       7.1 kmh
mitj. rafages      9.5 kmh
Direcció mitj.     357  °
Pluja mensual     11.0 mm
Pluja anual      11.0 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 17 a la hora 00:01
Temperatura màxima   12.0 °C en dia 17 a la hora 14:02
Temperatura mínima   0.0 °C en dia 17 a la hora 02:22
Barometro mínima    1018.7 hPa en dia 17 a la hora 18:18
Barometro màxima    1023.5 hPa en dia 16 a la hora 00:17
màxima Vent       31.5 kmh de 345° en dia 17 a la hora 16:52
màxima rafaga Vent   42.6 kmh de 345° en dia 17 a la hora 16:52
màxima mitj.      120 % en dia 17 a la hora 13:43
Maxim mitj.      61 % en dia 17 a la hora 14:03
Maximo Index de calor 12.3 °C en dia 17 a la hora 13:50
............... ... 24 gráficos de la hora day:17 month:1 year:2003
Medias\Extremas para el dia:18
---------------------------------------------------
Temperatura media    5.6  °C
Humitat media      82  %
Punt rosada (mitj.)   2.6  °C
Media barometro     1018.1 hpa
Media viento      4.8 kmh
Media rafagas      6.6 kmh
Direccion media     360  °
Pluja mensual     11.0 mm
Pluja anual      11.0 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 19 a la hora 00:05
Temperatura maxima   10.0 °C en dia 18 a la hora 17:29
Temperatura minima   2.0 °C en dia 18 a la hora 09:33
Barometro minima    1015.0 mb en dia 19 a la hora 00:05
Barometro maxima    1020.1 mb en dia 18 a la hora 00:05
Maxima viento      29.6 kmh de 07° en dia 18 a la hora 04:29
Maxima rafaga viento  31.5 kmh de 07° en dia 18 a la hora 04:29
Maximo indice de calor 10.8 °C en dia 18 a la hora 16:33
High soil temp 15.4 °C
Low soil temp -0.3 °C
mitj.s\Extremes pel   dia:19
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    7.9  °C
Humitat mitj.      83  %
Punt rosada mitj.    4.9  °C
mitj. baròmetre     1012.0 hPa
mitj. Vent       10.5 kmh
mitj. rafages      14.6 kmh
Direcció mitj.     321  °
Pluja mensual     11.4 mm
Pluja anual      11.4 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 19 a la hora 00:01
Temperatura màxima   12.0 °C en dia 19 a la hora 15:08
Temperatura mínima   2.0 °C en dia 18 a la hora 00:54
Barometro mínima    1008.4 hPa en dia 19 a la hora 14:20
Barometro màxima    1015.0 hPa en dia 18 a la hora 00:07
màxima Vent       51.8 kmh de 338° en dia 19 a la hora 18:15
màxima rafaga Vent   62.9 kmh de 338° en dia 19 a la hora 18:15
màxima mitj.      119 % en dia 19 a la hora 09:52
Maxim mitj.      57 % en dia 19 a la hora 00:01
Maximo Index de calor 12.3 °C en dia 19 a la hora 14:41
mitj.s\Extremes pel   dia:20
---------------------------------------------------
Temperatura mitj.    9.0  °C
Humitat mitj.      66  %
Punt rosada mitj.    2.8  °C
mitj. baròmetre     1011.1 hPa
mitj. Vent       12.0 kmh
mitj. rafages      16.8 kmh
Direcció mitj.     326  °
Pluja mensual     12.2 mm
Pluja anual      12.2 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.2  mm en dia 20 a la hora 23:53
Temperatura màxima   12.0 °C en dia 20 a la hora 15:53
Temperatura mínima   5.0 °C en dia 20 a la hora 22:49
Barometro mínima    1004.2 hPa en dia 20 a la hora 00:01
Barometro màxima    1013.7 hPa en dia 20 a la hora 09:05
màxima Vent       46.3 kmh de 328° en dia 20 a la hora 11:41
màxima rafaga Vent   61.1 kmh de 326° en dia 19 a la hora 00:08
màxima mitj.      93 % en dia 20 a la hora 00:01
Maxim mitj.      54 % en dia 20 a la hora 13:40
Maximo Index de calor 12.9 °C en dia 20 a la hora 13:05
mitj.s\Extremes pel   dia:21
---------------------------------------------------
Temperatura mitj.    9.9  °C
Humitat mitj.      73  %
Punt rosada mitj.    4.6  °C
mitj. baròmetre     1000.9 hPa
mitj. Vent       12.3 kmh
mitj. rafages      16.8 kmh
Direcció mitj.     301  °
Pluja mensual     14.2 mm
Pluja anual      14.2 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.2  mm en dia 21 a la hora 01:26
Temperatura màxima   15.0 °C en dia 21 a la hora 15:20
Temperatura mínima   4.0 °C en dia 21 a la hora 08:51
Barometro mínima    998.4 hPa en dia 21 a la hora 15:47
Barometro màxima    1004.1 hPa en dia 20 a la hora 00:07
màxima Vent       40.7 kmh de 260° en dia 21 a la hora 15:02
màxima rafaga Vent   59.2 kmh de 298° en dia 21 a la hora 14:19
màxima mitj.      98 % en dia 21 a la hora 08:53
Maxim mitj.      49 % en dia 21 a la hora 14:20
Maximo Index de calor 15.6 °C en dia 21 a la hora 13:03
mitj.s\Extremes pel   dia:22
---------------------------------------------------
Temperatura mitj.    10.8  °C
Humitat mitj.      66  %
Punt rosada mitj.    4.5  °C
mitj. baròmetre     1007.4 hPa
mitj. Vent       12.9 kmh
mitj. rafages      17.4 kmh
Direcció mitj.     314  °
Pluja mensual     14.2 mm
Pluja anual      14.2 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 22 a la hora 00:01
Temperatura màxima   15.0 °C en dia 22 a la hora 15:33
Temperatura mínima   5.0 °C en dia 22 a la hora 09:27
Barometro mínima    1003.3 hPa en dia 21 a la hora 00:17
Barometro màxima    1009.5 hPa en dia 22 a la hora 00:01
màxima Vent       42.6 kmh de 313° en dia 21 a la hora 00:24
màxima rafaga Vent   53.7 kmh de 313° en dia 21 a la hora 00:24
màxima mitj.      85 % en dia 22 a la hora 09:24
Maxim mitj.      52 % en dia 22 a la hora 13:49
Maximo Index de calor 15.6 °C en dia 22 a la hora 14:37
mitj.s\Extremes pel   dia:23
---------------------------------------------------
Temperatura mitj.    9.7  °C
Humitat mitj.      59  %
Punt rosada mitj.    2.6  °C
mitj. baròmetre     1017.5 hPa
mitj. Vent       21.5 kmh
mitj. rafages      29.4 kmh
Direcció mitj.     345  °
Pluja mensual     14.2 mm
Pluja anual      14.2 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 23 a la hora 00:01
Temperatura màxima   13.0 °C en dia 23 a la hora 17:22
Temperatura mínima   7.0 °C en dia 23 a la hora 00:01
Barometro mínima    1009.2 hPa en dia 22 a la hora 00:37
Barometro màxima    1023.3 hPa en dia 23 a la hora 00:01
màxima Vent       50.0 kmh de 348° en dia 23 a la hora 13:07
màxima rafaga Vent   64.8 kmh de 346° en dia 23 a la hora 21:37
màxima mitj.      77 % en dia 23 a la hora 02:45
Maxim mitj.      40 % en dia 23 a la hora 16:15
Maximo Index de calor 13.9 °C en dia 23 a la hora 14:42
mitj.s\Extremes pel   dia:24
---------------------------------------------------
Temperatura mitj.    9.2  °C
Humitat mitj.      41  %
Punt rosada mitj.    2.9  °C
mitj. baròmetre     1024.1 hPa
mitj. Vent       20.5 kmh
mitj. rafages      27.6 kmh
Direcció mitj.     350  °
Pluja mensual     14.2 mm
Pluja anual      14.2 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 24 a la hora 00:01
Temperatura màxima   14.0 °C en dia 24 a la hora 15:26
Temperatura mínima   5.0 °C en dia 24 a la hora 06:22
Barometro mínima    1021.1 hPa en dia 24 a la hora 16:48
Barometro màxima    1024.7 hPa en dia 24 a la hora 05:20
màxima Vent       44.4 kmh de 343° en dia 24 a la hora 08:08
màxima rafaga Vent   57.4 kmh de 343° en dia 24 a la hora 08:08
màxima mitj.      59 % en dia 24 a la hora 06:12
Maxim mitj.      29 % en dia 24 a la hora 15:35
Maximo Index de calor 14.2 °C en dia 24 a la hora 15:18
mitj.s\Extremes pel   dia:25
---------------------------------------------------
Temperatura mitj.    8.6  °C
Humitat mitj.      39  %
Punt rosada mitj.    4.1  °C
mitj. baròmetre     1024.8 hPa
mitj. Vent       10.8 kmh
mitj. rafages      16.5 kmh
Direcció mitj.     339  °
Pluja mensual     14.2 mm
Pluja anual      14.2 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 25 a la hora 00:01
Temperatura màxima   13.0 °C en dia 25 a la hora 15:54
Temperatura mínima   4.0 °C en dia 25 a la hora 06:48
Barometro mínima    1023.3 hPa en dia 25 a la hora 15:50
Barometro màxima    1025.0 hPa en dia 25 a la hora 11:22
màxima Vent       38.9 kmh de 357° en dia 25 a la hora 03:24
màxima rafaga Vent   61.1 kmh de 342° en dia 25 a la hora 11:54
màxima mitj.      49 % en dia 25 a la hora 06:42
Maxim mitj.      29 % en dia 25 a la hora 17:04
Maximo Index de calor 13.7 °C en dia 25 a la hora 14:55
mitj.s\Extremes pel   dia:26
---------------------------------------------------
Temperatura mitj.    10.8  °C
Humitat mitj.      55  %
Punt rosada mitj.    3.7  °C
mitj. baròmetre     1023.6 hPa
mitj. Vent       17.4 kmh
mitj. rafages      24.9 kmh
Direcció mitj.     342  °
Pluja mensual     14.2 mm
Pluja anual      14.2 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 26 a la hora 00:01
Temperatura màxima   15.0 °C en dia 26 a la hora 17:20
Temperatura mínima   7.0 °C en dia 26 a la hora 01:43
Barometro mínima    1019.3 hPa en dia 26 a la hora 16:59
Barometro màxima    1024.7 hPa en dia 26 a la hora 02:52
màxima Vent       48.1 kmh de 333° en dia 26 a la hora 15:54
màxima rafaga Vent   66.6 kmh de 333° en dia 26 a la hora 15:54
màxima mitj.      66 % en dia 26 a la hora 23:38
Maxim mitj.      38 % en dia 26 a la hora 03:22
Maximo Index de calor 15.2 °C en dia 26 a la hora 16:51
mitj.s\Extremes pel   dia:27
---------------------------------------------------
Temperatura mitj.    14.5  °C
Humitat mitj.      60  %
Punt rosada mitj.    6.1  °C
mitj. baròmetre     1023.7 hPa
mitj. Vent       13.8 kmh
mitj. rafages      19.1 kmh
Direcció mitj.     343  °
Pluja mensual     14.2 mm
Pluja anual      14.2 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 27 a la hora 00:01
Temperatura màxima   21.0 °C en dia 27 a la hora 17:47
Temperatura mínima   5.0 °C en dia 27 a la hora 06:45
Barometro mínima    1020.8 hPa en dia 27 a la hora 15:44
Barometro màxima    1024.1 hPa en dia 27 a la hora 00:01
màxima Vent       37.0 kmh de 350° en dia 27 a la hora 14:44
màxima rafaga Vent   46.3 kmh de 348° en dia 27 a la hora 21:39
màxima mitj.      93 % en dia 27 a la hora 08:30
Maxim mitj.      37 % en dia 27 a la hora 16:33
Maximo Index de calor 25.3 °C en dia 27 a la hora 18:52
mitj.s\Extremes pel   dia:28
---------------------------------------------------
Temperatura mitj.    14.6  °C
Humitat mitj.      52  %
Punt rosada mitj.    4.8  °C
mitj. baròmetre     1020.8 hPa
mitj. Vent       23.3 kmh
mitj. rafages      31.7 kmh
Direcció mitj.     342  °
Pluja mensual     14.2 mm
Pluja anual      14.2 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 28 a la hora 00:01
Temperatura màxima   19.0 °C en dia 28 a la hora 14:54
Temperatura mínima   10.0 °C en dia 28 a la hora 00:01
Barometro mínima    1015.1 hPa en dia 28 a la hora 21:30
Barometro màxima    1024.1 hPa en dia 27 a la hora 00:08
màxima Vent       55.5 kmh de 343° en dia 28 a la hora 20:53
màxima rafaga Vent   70.3 kmh de 322° en dia 28 a la hora 19:48
màxima mitj.      68 % en dia 28 a la hora 09:20
Maxim mitj.      43 % en dia 28 a la hora 14:48
Maximo Index de calor 19.3 °C en dia 28 a la hora 14:39
mitj.s\Extremes pel   dia:29
---------------------------------------------------
Temperatura mitj.    7.7  °C
Humitat mitj.      57  %
Punt rosada mitj.    0.9  °C
mitj. baròmetre     1011.3 hPa
mitj. Vent       41.2 kmh
mitj. rafages      55.4 kmh
Direcció mitj.     338  °
Pluja mensual     14.2 mm
Pluja anual      14.2 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 29 a la hora 00:01
Temperatura màxima   10.0 °C en dia 29 a la hora 15:24
Temperatura mínima   5.0 °C en dia 29 a la hora 00:01
Barometro mínima    1006.7 hPa en dia 29 a la hora 16:56
Barometro màxima    1016.8 hPa en dia 28 a la hora 00:20
màxima Vent       77.7 kmh de 327° en dia 29 a la hora 11:00
màxima rafaga Vent   103.6 kmh de 327° en dia 29 a la hora 11:00
màxima mitj.      68 % en dia 29 a la hora 09:44
Maxim mitj.      38 % en dia 29 a la hora 01:35
Maximo Index de calor 10.8 °C en dia 28 a la hora 00:05
mitj.s\Extremes pel   dia:30
---------------------------------------------------
Temperatura mitj.    6.3  °C
Humitat mitj.      62  %
Punt rosada mitj.    1.1  °C
mitj. baròmetre     1006.6 hPa
mitj. Vent       36.3 kmh
mitj. rafages      49.7 kmh
Direcció mitj.     333  °
Pluja mensual     14.6 mm
Pluja anual      14.6 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.2  mm en dia 30 a la hora 23:49
Temperatura màxima   11.0 °C en dia 30 a la hora 15:29
Temperatura mínima   3.0 °C en dia 30 a la hora 07:36
Barometro mínima    994.8 hPa en dia 30 a la hora 23:56
Barometro màxima    1011.1 hPa en dia 30 a la hora 10:59
màxima Vent       70.3 kmh de 344° en dia 30 a la hora 03:46
màxima rafaga Vent   88.8 kmh de 332° en dia 30 a la hora 23:09
màxima mitj.      83 % en dia 30 a la hora 23:45
Maxim mitj.      38 % en dia 30 a la hora 13:58
Maximo Index de calor 11.1 °C en dia 30 a la hora 15:28
mitj.s\Extremes pel   dia:30
---------------------------------------------------
Temperatura mitj.    3.8  °C
Humitat mitj.      43  %
Punt rosada mitj.    8.1  °C
mitj. baròmetre     1003.0 hPa
mitj. Vent       40.1 kmh
mitj. rafages      55.5 kmh
Direcció mitj.     349  °
Pluja mensual     0.0 mm
Pluja anual      14.6 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 00 a la hora 00:01
Temperatura màxima   7.0 °C en dia 31 a la hora 16:06
Temperatura mínima   1.0 °C en dia 31 a la hora 05:34
Barometro mínima    994.4 hPa en dia 30 a la hora 00:39
Barometro màxima    1014.6 hPa en dia 31 a la hora 23:48
màxima Vent       74.0 kmh de 334° en dia 31 a la hora 05:50
màxima rafaga Vent   103.6 kmh de 338° en dia 31 a la hora 04:33
màxima mitj.      82 % en dia 30 a la hora 00:32
Maxim mitj.      21 % en dia 31 a la hora 15:39
Maximo Index de calor 7.7 °C en dia 31 a la hora 14:23
------------------------------------------------------------

mitj.s\extremas pel mes deGener a 30 2003 ------------------------------------------------------ Temperatura mitj. 7.9 °C Humitat mitj. 65 % Punt rosada mitj. 3.6 °C mitj. baròmetre 1014 hPa mitj. Vent 16 kmh mitj. rafages 22 kmh Direcció mitj. 339 ° Pluja mensual 14.6 mm Pluja anual 14.6 mm ----------------------------------------------------------- Pluja màxima minut 0.8 mm en dia 06 a la hora 00:29 Temperatura màxima 21.0 °C en dia 27 a la hora 17:47 Temperatura mínima -0.2 °C en dia 14 a la hora 22:37 màxima mitj. 120 % en dia 17 a la hora 13:43 Maxim mitj. 21 % en dia 31 a la hora 15:39 Barometro mínima 992.8 hPa en dia 06 a la hora 13:45 Barometro màxima 1031.0 hPa en dia 14 a la hora 11:38 màxima Vent 77.7 kmh de 327° en dia 29 a la hora 11:00 màxima rafaga Vent 103.6 kmh de 338° en dia 31 a la hora 04:33 Maximo Index de calor 25.3 °C en dia 27 a la hora 18:52 Growing degrees days :245.4 °C ------------------------------------------------------------ Totals Pluja diaria 6.2 mm en dia 5 4.4 mm en dia 6 0.2 mm en dia 8 0.2 mm en dia 9 0.4 mm en dia 19 0.6 mm en dia 20 2.0 mm en dia 21 0.4 mm en dia 30 ------------------------------------------------------------