Notícia

5 febrer, 2019

L’any 2018, el més plujós dels últims 49 anys

PRECIPITACIÓ

L’any 2018 ha destacat per ser un any molt plujós. La pluviometria de 2018 ha estat de 759,1 l/m², en comparació amb l’any 2017,  que  va ser molt sec, i en que es va  registran un total de 360,3 l/m²; una diferència de precipitació,  de + 398,8 l/m². El 2018 ha estat el més plujos dels últims 49 anys, i ens hauríem d’anar fins l’any 1969, que es van registrar 1.056,0 l/m².

Cal remarcar que portaven 3 anys seguits en dèficit pluviomètric, els anys 2015, 2016, 2017 van ser 3 anys seguits de sequera que no van superar la mitjana anual, que és de 520,0 l/m².

Si  és compara amb la mitjana anual dels últims 104 anys , del 1914 fins al 2018, amb una  mitjana anual  de 520 l/m2, hi  ha estat per damunt en +239,1 l/m² , això ha fet que aquest any 2018 hagi estat molt plujós sobre tot a la tardor.

Un fet també a destacar és que aquest any s’han  registrat més dies de pluja que els últims darrers anys. La mitjana dels últims 20 anys, és de 97 dies de pluja per any,  aquest any  2018 s’han registrat  98, una desviació positiva de 1 dia més de pluja. Tot i així, cal destacar  que en entre  els anys 1997 i 2005 els dies de pluja es mantenien entre 148  i els 119 dies. En general han disminuït els dies de pluja, aquests últims anys, que oscil·len entre 67 i 82 dies.

Els mesos més plujosos han estat el maig amb 104,3 l/m²,(la seva mitjana anual és de 54,7 l/m²), l’octubre  247’0 l/m², (la mitjana és de 74,4 l/m²). Els mesos més secs han estat el juliol 4.5 l/m² (la mitjana és de 14,5 l/m²), i  el desembre 5,0 /lm²(la mitjana és de 37.9 l/m²).

TEMPERATURES

La temperatura mitjana de l’any 2018 ha pujat 0’1 °C en comparació a l’any 2017,  segueix sent un valor superior al normal. La temperatura mitjana del 2018 ha estat de 16, 1 °C, semblant a la que es va registrar l’any 2016, quan va ser 16’2 °C. Es pot observa que se segueix una tendència a la pujada en les temperatures mitjanes de les últimes dècades.

La temperatura mitjana  de 1980 fins l’any 2017 ha estat es 15’4 °C . En aquest últims 38 anys la tendència segueix pujant, amb un total  de + 0.6 °C.

RESUM DELS MESOS DE 2018

Fent un resum climatològic dels mesos de 2018, el gener va ser càlid i sec; el febrer, va ser fred i plujós; el març, va ser fred i plujós; l’abril, càlid i  plujós; el maig, càlid i molt plujós; el juny, càlid i molt sec; el juliol, temperatures més altes del normal amb una pluviometria lleugerament més baixa del normal; l’agost, ha estat un més càlid i plujós; el setembre, càlid i sec; l’octubre, amb temperatures normals i molt plujós ; el novembre, amb temperatures normals  i plujós; i el desembre càlid i molt sec.

VENT

La intensitat del vent l’any 2018 en comparació amb el 2017  n’ha pujat la força lleugerament. La velocitat més alta  del vent es va registrar el dia 31  de març amb 125,8 km/h, i la velocitat mitjana  durant el 2018 ha estat 12,6 km/h. El recorregut del vent ha estat 75.529 km,  12.149 km més en comparació amb l’any 2017, quan es van registrar 63.380 km.