Notícia

4 març, 2020

L’ANY 2019, HA ESTAT UN ANY SEC AMB TEMPERATURES CÀLIDES

PRECIPITACIÓ

L’any 2019 ha estat un any en poca precipitació, la pluviometria anual ha estat de 388,3 l/m². En comparació a la mitjana anual pluviométrica, que és de 518,2 lm², hem tingut un dèficit de pluja de -129.9 l/m² , una quantitat negativa força important. Cal destacar que els mesos d’hivern han estat els més secs dels últims 62 anys.A  l’hivern, estació de l’any que comença el 21 de desembre i acaba el 21 de març, el total de pluja registrada va ser de 13, 9 l/m², una quantitat molt inferior a la mitjana que és de 32,6 lm².
Un fet també a destacar és que cada vegada  baixa la mitjana històrica anual de pluviometria, a causa de una disminució de quantitat de pluja registrada. La mitjana anual dels últims 105 anys, del 1914 fins al 2019, la mitjana anual és de 518,2 l/m2.

Aquest 2019 s’han registrat 69 dies de pluja, amb una desviació negativa important de -26 dies menys de precipitacions, en comparació de la mitjana dels últims 21 anys, que és de 95 dies de pluja per any. Els anys 1997 – 2005 els dies de pluja es mantenien entre 148  i 119 dies. En general els dies de pluja han disminuït  aquest últims anys, i  oscil·len entre 67 i 82 dies.
Els mesos més plujosos han estat l’octubre amb 88,2 l/m², i maig amb 60 l/m². Els mesos més secs han estat el febrer 1.5 l/m², la mitjana és de 25,4 l/m², el març 1,0 l/m², la mitjana és de 36,7 l/m².

TEMPERATURES

La temperatura mitjana de l’any 2019 ha estat de 15’8 ºC. En comparació l’any 2018, que va ser de 16,1 °C ha baixat 0’3; °C, tot i així, segueix sent un valor superior al normal semblant a la que es va registrar l’any 2012, va ser 15´8 ºC. Es pot observa que se segueix una tendència a la pujada en les temperatures mitjanes de les últimes dècades.

La temperatura mitjana del 1980 fins a l’any 2019 ha estat és 15’4 º C. En aquests últims 39 anys la tendencia, que ha sigut de + 0.4 ºC, segueix pujant.

Una dada històrica a destacar va ser la temperatura màxima registrada el mes de juny amb 40´0 ºC, el dia 29, un valor que no s’havia registrat mai en un mes de juny, des de que és disposen de dades meteorològiques.

RESUM DELS MESOS 2019

Fen un resum climatològic dels mesos de 2019, el gener va ser càlid i molt sec; el febrer, va ser càlid i molt sec; el març, va ser càlid i molt sec; l’abril, normal i sec; el maig, fred i plujós; el juny, molt càlid i molt sec;  el juliol, càlid amb una pluviometria normal; l’agost, un mes càlid amb pluviometria normal; el setembre, càlid i amb pluviometria normal; l’octubre, amb temperaturas normal i plujós; el  novembre, fred i plujósi el  desembre càlid i plujós.
L’any 2019, en comparació amb el 2018, la tendencia de la forçá del vent ha baixat lleugerament. La velocitat més alta es va registrar el dia 13 de desembre amb 116,6 km/h; la velocitat mitjana del vent durant el 2019 ha estat 11,8 km/h. El recorregut del vent ha estat 47.162 km, Se n’han registrat 28.367 km menys  en comparació l’any 2018, quan se’n va  registrar 75.529 km.