Serveis del Centre Meteorològic

Els serveis del Centre Meteorològic es concreten en les activitats següents:

Recollir i divulgar les dades enregistrades per diversos organismes: Servei Meteorològic de Catalunya, Institut Nacional de Meteorologia, mitjans de comunicació (televisió, ràdio, premsa).

Facilitar dades puntuals i extremes de fenòmens meteorològics a empreses i entitats asseguradores (orientació i informació per a la ubicació de noves empreses, estudis ambientals, construcció de noves infraestructures…).

Informació sobre dades meteorològiques a temps actual, mitjançant el Servei SERVITEMPS, i a temps passat, a la pàgina web del Centre.

Actualment s’està estudiant la possibilitat d’efectuar un pla d’avís informàtic davant dades puntuals meteorològiques que puguin afectar la comarca.

Confeccionar resums anuals de la climatologia de la comarca, i divulgar previsions del temps per a diferents mitjans de comunicació locals i comarcals.

Visites escolars, gràcies a les quals els alumnes poden conèixer el món de la meteorologia d’una manera innovadora.

Dades que enregistra el centre

El Centre enregistra dades referents a: temperatura, humitat, vent, pluviometria, evaporació, temperatura de subsòl, insolació, radiació, pressió atmosfèrica, estat del cel, visibilitat, seguiment de tempestes, seguiment d’imatges dels satèl·lits (Meteosat, Noaa, Goes, Gms, Okean), seguiment de la recepció de mapes de ràdio facsímil, anàlisi de velocitats de vent a diferents altures a la torre meteorològica del Centre.

Col·legis

El Centre Meteorològic de l’Alt Camp vol divulgar la seva tasca i, per això, ofereix lapossibilitat de concretar visites escolars. Durant aquests deu titols de funcionament, ha estat visitat per tots els col·legis de la comarca i també per un grup d’escolars de Praissac (Occitània). Aquesta dedicació al món escolar, concreta el desig d’iniciar la joventut en l’interès per la natura i, particularment, pels fenòmens meteorològics, amb la voluntat que ocupin les seves hores de lleure en l’observació dels esmentats fenòmens.