MONT-RAL

Extensió: 34,64 Km2
Altitud: 888 mts
Longitud: 2.216º
Latitud: 41.963º
Utmx: 435
Utmy: 4646
Temperatura mitjana dels últims 6 anys: 13,2°C
Pluviometria mitjana dels últims 6 anys: 722,0 l/m2

Antoni Batet i Mestres
Estació Meteorològica:
MONT-RAL

El municipi

Es troba situat damunt d’Alcover i tocant la serra de Prades. Inclou els poblats de l’Aixàviga, el Bosquet, Cabrera, la Cadeneta i Farena.

Està format per dues zones ben diferenciades: la vall del riu Glorieta i la vall del riu Brugent.

Està situat a 888 metres sobre el nivell del mar, cosa que li proporciona un clima extremat amb particularitats diferenciades de la resta de la comarca. Entre els segles XVIII i XIX l’agricultura va donar un fort impuls als diversos nuclis de població del terme; les produccions principals eren els cereals, la vinya, l’olivera, l’ametller i l’avellaner. Altres activitats productives han estat l’extracció de minerals i de pedra calcària, els molins del riu Brugent, els pous de gel i la central elèctrica del riu Glorieta.

Mont-ral i Farena són l’inici de moltes i variades excursions. El fet d’estar dins les muntanyes de Prades fa que des de les immediacions es puguin realitzar excursions fins a la mateixa vila vermella.

Cal destacar els nombrosos avencs i coves que hi ha prop del poble, de gran interès espeleològic, que s’han format a causa dels processos de carstificació que afecta els terrenys calcaris. Entre d’altres, podem trobar la Cova de Mont-ral, Cova de la Moneda o dels Motllats, Cova de l’Aixàviga, Avenc del Roc de les Abelles, Cova Nova del Masiet o del Masiet, etc. El terme també permet la pesca en el vedat, on periòdicament es fan repoblacions, i la caça.

Monuments i llocs d’interès

El poble de Mont-ral

L’Església Parroquial de Sant Pere ad Vincula, patró de la vila, és l’edifici que dóna més personalitat al poble. L’estructura principal de l’edifici i la portalada lateral corresponen a l’estil romànic. El campanar va ser edificat al segle XVIII, en reformar-se l’edifici. A la vora de l’església es poden veure les restes de l’abadia medieval.

Farena

És un nucli habitat, situat a l’eixamplament del riu Brugent. Les cases que formen el poble estan rehabilitades i mantenen la forma originària de vila closa. Encapçala el poble l’església de Sant Andreu, originària de l’època romànica. En el seu interior es pot gaudir de la decoració mural que el pintor d’Alcover, Anton Català, va realitzar el 1946.

El Bosquet i l’Aixàviga

S’hi arriba des de Mont-ral, seguint la carretera de la Mussara.

El Bosquet se situa sota la paret rocosa dels Motllats i és format per una dotzena de cases d’arquitectura rural. Molt a prop, en el lloc on conflueixen el Riu Sec i el de la Font Fresca, hi ha el poblet de l’Aixàviga. El forma un sol carrer amb cases de pedra ben conservades. Destaca una casa medieval, amb portal adovellat i finestrals, que fou residència d’estiu dels comtes de Prades.